Икономика на филипините

Филипините са архипелажна държава, разположена в Югоизточна Азия. Населението на страната е над 100 милиона души, а площта ѝ е 300 000 кв. км. Икономиката на Филипините е 34-та по големина в света с БВП от 317 млрд. долара. Филипините са член на Световната търговска организация и на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия. Икономиката на Филипините се характеризира със смесена икономика с голям частен сектор и малък публичен сектор. Филипините са класирани от Световната банка на 29-то място в класацията за най-лесно правене на бизнес. Страната има силен селскостопански сектор и е един от най-големите производители на кокосови орехи, захарна тръстика и ананаси в света. Производственият сектор съставлява около 21 % от икономиката, а секторът на услугите - около 58 %. Туризмът също има значителен принос за икономиката с над 6 милиона посетители през 2016 г. Филипините имат младо население със средна възраст от 23 години. Работната сила се оценява на 61 млн. души. Безработицата е 7 % през 2017 г. Инфлацията е била 3 % през 2017 г. През 2016 г. преките чуждестранни инвестиции възлизат на 6,4 млрд. долара
През последните години икономиката на Филипините се развива с бързи темпове, като през 2017 г.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Икономика на филипините":

През последните няколко години икономиката на Филипините е една от най-добре представящите се икономики в Азия. Прогнозите са, че до 2050 г. Филипините ще бъдат 16-ата по големина икономика в света. Страната има младо и нарастващо население, което е основен двигател на икономическия растеж. Освен това Филипините разполагат с бързо растяща средна класа и голям брой образовани и квалифицирани работници. Освен това Филипините имат стратегическо местоположение в Югоизточна Азия, което им осигурява лесен достъп до големи пазари като Китай, Япония и Индия. Всички тези фактори превръщат Филипините в привлекателна инвестиционна дестинация. Съществуват няколко начина за инвестиране в икономиката на Филипините. Един от начините е да се инвестира във филипински акции. Друг начин е да се инвестира във филипински недвижими имоти. И накрая, хората могат да инвестират и във филипински предприятия. Всички тези инвестиционни възможности предлагат голям потенциал за възвръщаемост. Освен това инвестирането в икономиката на Филипините може да допринесе за създаването на работни места и да стимулира икономическия растеж.
Филипините са държава в Югоизточна Азия с население от над 100 милиона души. Икономиката на Филипините е силно зависима от паричните преводи от филипинците, работещи в чужбина, които представляват близо 10 % от БВП. Филипините са и основен износител на електроника, текстил и други продукти. Туризмът е друг важен отрасъл, като страната може да се похвали с красиви плажове, планини и тропически гори. Филипините имат дълга история и култура, която е формирана от испанското колониално минало, както и от влиянието на Китай и Съединените щати.