Факултет икономика на инфраструктурата унсс

Факултетът по икономика на инфраструктурата на УНСС е специализирано висше учебно заведение в областта на икономиката на транспорта, комуникациите и инфраструктурата. Факултетът подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на транспортния мениджмънт, финансите и счетоводството, инвестиционния анализ и управлението на проекти, маркетинга, митниците, застраховането и др. Факултетът разполага със съвременна материално-техническа база, включваща компютърен кабинет с мултимедийно оборудване, библиотека с над 10 000 тома специализирана литература и др. Факултетът предлага на своите студенти възможност за обучение на английски език по програма Еразъм+. Факултетът подготвя своите възпитаници за професионална дейност в публичния и частния сектор в страната и в чужбина.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Факултет икономика на инфраструктурата унсс":

Факултетът по икономика на инфраструктурата към УНС е създаден през 1995 г. с цел да предостави на студентите уменията и знанията, необходими за управлението и поддържането на инфраструктурни системи. Факултетът предлага редица бакалавърски и магистърски програми, като всички те имат за цел да дадат на студентите цялостно разбиране за икономическите, социалните и политическите фактори, които оказват влияние върху развитието и управлението на инфраструктурата. Факултетът по икономика на инфраструктурата е международно признат лидер в своята област, а програмите му са много търсени както от работодателите, така и от служителите.
Факултетът по икономика на инфраструктурата в УНСС се фокусира върху предоставянето на реален опит на студентите. Членовете на факултета са опитни професионалисти, които се стремят да помагат на студентите да учат чрез възможности за практическо обучение. Има много възможности за студентите да придобият опит в областта, включително стажове, изследователски проекти и разнообразни други практически учебни преживявания. Преподавателите също така се фокусират върху това да помагат на студентите да развият уменията и знанията, от които се нуждаят, за да бъдат успешни в кариерата си. Членовете на факултета са посветени на това да помагат на студентите да успеят и предлагат множество ресурси и подкрепа, за да им помогнат да постигнат целите си.
Факултет по икономика на инфраструктурата unsc има удоволствието да съобщи, че делът на наскоро завършилите студенти, които са намерили работа, се е увеличил в редица отрасли. Най-популярните отрасли за наскоро завършилите са консултантските услуги, банковото дело и държавното управление. Това е в съответствие със стратегическата цел на факултета да предостави на студентите уменията и знанията, които са им необходими, за да бъдат успешни в различни индустрии. Факултетът се ангажира да предостави на студентите възможно най-доброто образование и възможности за професионална реализация.
Факултетът по икономика на инфраструктурата към Университета за национално и световно стопанство е единствен по рода си. С фокус върху развитието и управлението на инфраструктурата, факултетът предлага уникални курсове, които няма да намерите никъде другаде. В допълнение към традиционните курсове като инженерство и управление на строителството, факултетът предлага и курсове по финанси, икономика и политика. В резултат на това студентите във Факултета по икономика на инфраструктурата са подготвени да започнат различни кариери в инфраструктурния сектор. Независимо дали се интересувате от работа в държавния или в частния сектор, Факултетът по икономика на инфраструктурата е идеалното място да започнете кариерата си.
Независимо дали искате да направите кариера в областта на градското планиране или развитието на инфраструктурата, Факултетът по икономика на инфраструктурата към УНСС предлага на студентите различни възможности за специализация. С курсове, фокусирани върху теми като транспортно планиране, управление на проекти и икономика на недвижимите имоти, този уважаван факултет подготвя студентите си да навлязат на някои от най-търсените пазари на труда днес. Независимо дали се интересувате от работа в държавния или в частния сектор, ще откриете, че високоуважаваният факултет по икономика на инфраструктурата на UCL може да ви предостави уменията и знанията, необходими за успех в избраната от вас област. Така че, ако искате да стартирате значима кариера в една бързо развиваща се индустрия, непременно проверете какво може да ви предложи този факултет с най-висок рейтинг.