Годишно оскъпяване

Амортизацията е увеличаването на стойността на даден актив с течение на времето. В контекста на недвижимите имоти поскъпването е разликата между покупната цена на имота и неговата текуща пазарна стойност. Въпреки че повечето хора мислят за поскъпването по отношение на жилищата, всеки актив може да поскъпне. Активите, които поскъпват, обикновено са тези, чието търсене се увеличава с течение на времето или които стават по-оскъдни. Например поскъпването на земята до голяма степен се дължи на нарастването на населението и промените в използването на земята. По подобен начин поскъпването на произведенията на изкуството и колекционерските предмети се определя от тенденциите на пазара на произведения на изкуството. За разлика от много други инвестиции, недвижимите имоти имат потенциала да генерират както увеличение на капитала, така и доход от наем. Това го прави привлекателна инвестиция за тези, които искат да натрупат богатство в дългосрочен план.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма