Икономика на унгария

Унгария е държава, разположена в Централна Европа. Икономиката на Унгария е смесена, със силен акцент върху производството и туризма. Сред водещите експортни стоки на страната са мебели, храни и фармацевтични продукти. По отношение на БВП Унгария се нарежда на 55-то място в света. Унгарската икономика е описвана като "преминаваща от социалистическа планова икономика към пазарна" След падането на комунизма през 1989 г. Унгария преминава през процес на приватизация и дерегулация, което води до увеличаване на чуждестранните инвестиции. Унгарското правителство също така предприе стъпки за привличане на предприятия в страната, като например предлагане на данъчни облекчения и субсидиране на разходите за енергия. В резултат на тези реформи унгарската икономика бележи стабилен растеж през последните години, като през 2017 г. БВП нараства с 3,1 %. Въпреки тези положителни тенденции унгарската икономика е изправена пред предизвикателства като висока безработица (9,1 % през 2017 г.) и ниска производителност.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Икономика на унгария":

Унгария е държава без излаз на море в Централна Европа. Унгария има смесена икономика, която се характеризира с голямо неравенство в доходите и държавна собственост в ключови сектори на икономиката. Икономиката на Унгария е силно зависима от външната търговия. Основните търговски партньори на Унгария са Германия, Австрия, Румъния, Словакия и Хърватия. Унгарската икономика се подпомага и от туризма. Унгария е популярна дестинация за медицински туризъм и СПА. През последните години унгарското правителство работи за привличане на повече чуждестранни инвеститори. В резултат на това икономиката на Унгария се разраства стабилно. Въпреки този растеж обаче бедността и безработицата остават проблеми в Унгария.
Унгарският език е официалният език на Унгария и се говори от по-голямата част от населението на страната. Унгарският език е член на уралското езиково семейство, в което влизат още финският и естонският език. Въпреки че през вековете унгарският език е бил повлиян от други езици, той е уникален сред европейските езици, тъй като не е свързан с нито един индоевропейски език. Унгарският е важен език за бизнеса и търговията в Унгария, както и за културния обмен. Унгарската икономика е силна и диверсифицирана, като голям брой международни компании развиват дейност в страната. В резултат на това познаването на унгарския език може да бъде полезно за правенето на бизнес в Унгария. Освен това унгарците се гордеят със своята култура и наследство и много посетители на Унгария обичат да се запознават с историята и културата на страната. Поради тези причини изучаването на унгарски език може да бъде полезно преживяване.
Столицата на Унгария е Будапеща, която е и най-големият град в страната. Будапеща е основен икономически център на Унгария, както и транспортен възел и туристическа дестинация. В града се намират много големи компании, финансови институции и културни забележителности. Икономиката на Унгария е силно зависима от Будапеща, което я прави важна част от инфраструктурата на страната.
Икономиката на Унгария е 58-ата по големина икономика в света с номинален БВП от 265 млрд. долара и 53-ата по големина икономика по ППС към 2019 г. Унгария е смесена икономика с високи доходи, с много висок индекс на човешкото развитие и квалифицирана работна сила. Унгарската икономика е донякъде отворена и разчита силно на международната търговия. През 2016 г. износът на страната възлиза на повече от 113 млрд. долара, което я прави 56-ия по големина износител в света. Търговията преобладава над капиталовите потоци: Унгария има търговски излишък (разликата между изнесеното и внесеното), като износът се равнява на 52 % от БВП (в сравнение със средното за света равнище от 30 %). Важни дестинации за износ на Унгария са Германия, Румъния, Словакия, Австрия и Хърватия. Структурата на унгарската икономика се характеризира с голям третичен сектор, който формира около 70% от общия брутен вътрешен продукт (БВП), следван от вторичния (29%) и първичния (1%) сектор. Основните отрасли включват хранително-вкусова промишленост, фармацевтика, производство на моторни превозни средства, химическа промишленост, металургия, машиностроене и туризъм. Само около 3% от унгарците работят в селското стопанство; докато 22%, съответно 81%, изкарват прехраната си от промишлеността и услугите. Равнището на безработица е 4% през 2019 г.
Икономиката на Унгария е смесена икономика с високи доходи, с много висок индекс на човешкото развитие и квалифицирана работна сила, като през 2019 г. тя е на 13-о място по ниска безработица - 4,3 %. Унгария е член на ОИСР от 1995 г. и е първата бивша социалистическа държава, която се присъединява към СТО през 1996 г. Унгария поддържа собствена валута - унгарския форинт, въпреки че икономиката на Унгария е част от по-широкия единен пазар на ЕС, който представлява повече от 508 милиона потребители. Няколко компании имат седалища в Унгария, включително Coca-Cola, Michelin и Mastercard. Предвид стратегическото си местоположение икономиката на Унгария исторически е била съсредоточена върху транспорта и производството, но през последните години развива и силни сектори на услугите. Очаква се унгарската икономика да продължи да расте през следващите години, като прогнозите са, че до 2016 г. БВП ще достигне 269 млрд. долара. Въпреки тези положителни перспективи обаче унгарската икономика все още е изправена пред значителни предизвикателства, включително високи нива на държавен дълг и безработица.