Дебитор

Дебитор е лице, което е получило продукт или услуга, но все още не е платило за тях. Това може да се случи по различни причини, но обикновено се случва, когато някой не е в състояние да плати сметката си навреме. Когато това се случи, кредиторът може да се свърже с длъжника, за да се опита да събере дълга. В някои случаи длъжникът може да успее да договори план за плащане или някакво друго споразумение. Ако обаче дългът не бъде изплатен, кредиторът може да предприеме правни действия срещу длъжника. Това може да доведе до запор на заплатата, конфискация на имущество или дори до затвор. Както виждате, много е важно да плащате дълговете си навреме, за да избегнете всякакви правни проблеми.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма