Бизнес английски фрази

Съществуват много специализирани фрази в бизнес английския, които се използват в специфични ситуации. Ето някои от най-често срещаните фрази на бизнес английски език и тяхното значение:

"Страхувам се, че няма да успея." - Тази фраза се използва, за да се откаже покана или молба.
"Нека да проверя и да се свържа с вас." - Тази фраза се използва, за да се каже, че ще трябва да проверите, преди да дадете отговор.
"Можем ли да проведем конферентен разговор?" - Тази фраза се използва, за да попитате дали дадена среща може да се проведе по телефона или онлайн, вместо лично
"Мога ли да получа вашата визитна картичка?" - Тази фраза се използва, когато искате информация за контакт с някого
"За мен беше удоволствие да правя бизнес с вас." - Тази фраза се използва като учтив начин за приключване на бизнес сделка или взаимодействие. "Съжалявам, но ще трябва да отменим срещата." - Тази фраза се използва, за да се каже, че дадено събитие или среща няма да се състои
"Ще трябва да пренасрочим срещата или събитието." - Тази фраза се използва, когато събитието или срещата трябва да се преместят за друго време или дата
"Изпращам на този и този.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Бизнес английски фрази":

Представянето винаги е важно, особено когато се срещате с някого за първи път. В бизнес английския език има няколко определени фрази, които можете да използвате, за да сте сигурни, че ще направите добро впечатление Една от фразите, които можете да използвате, е "Приятно ми е да се запозная с вас" Това е прост, но ефективен начин за започване на разговор и ще покаже на другия човек, че сте приятелски настроени и се интересувате от това да го опознаете Друга фраза, която често се използва при запознанства на бизнес английски, е "Pleased to meet you" Тя има подобно значение на "Приятно ми е да се запознаем", но е малко по-официална. Може да използвате тази фраза, ако се срещате с някого с бизнес цел или ако сте представени на някого от друг Ако искате да направите наистина добро впечатление, можете да кажете "Радвам се да се запозная с вас" Това показва, че ви е много приятно да се запознаете с другия човек и ще го накара да се почувства специален Не забравяйте, че първото впечатление е важно, така че не забравяйте да използвате някоя от тези фрази на бизнес английски следващия път, когато срещнете някой нов човек!
Комуникацията с клиентите е съществена част от всеки успешен бизнес. Независимо дали става дума за изпращане на маркетингови кампании по електронна поща или за срещи лице в лице, способността за ефективна комуникация с клиентите е от ключово значение за установяване на положителни взаимоотношения и увеличаване на клиентската база. Фразите от бизнес английския език могат да ви бъдат от голяма полза при общуването с клиенти. Тези фрази могат да ви помогнат да изградите връзка с клиентите и да гарантирате, че посланията ви са ясни и добре разбрани. Някои често срещани фрази на бизнес английски език включват запитване за мнението на клиента, похвала и предлагане на алтернативни решения на даден проблем. С правилния набор от фрази на бизнес английски език на ваше разположение ще можете да общувате с клиентите си по ангажиращ и ефективен начин.
Когато става въпрос за презентации, е важно да използвате фрази от бизнес английския, за да привлечете вниманието на аудиторията и да се свържете с нея. Независимо дали представяте пред вътрешни заинтересовани страни, или пред външни клиенти, отделянето на време за усъвършенстване на езика и използването на подходяща лексика ще ви помогне да предадете идеите си и в крайна сметка да постигнете целите си. Някои ключови фрази от бизнес английския език, които трябва да включите, могат да включват "встъпителни думи", "конферентен разговор" или "финален извод" Освен това използването на ясен и кратък език, който е подходящ за обстановката и аудиторията, може да ви помогне да постигнете успех във всяка презентация. Независимо дали правите презентация на живо на конференция, или просто представяте идея по имейл или телефонно обаждане, умението да популяризирате ефективно посланието си е от решаващо значение за напредъка в тази конкурентна бизнес среда. С правилните фрази от бизнес английския на ваше разположение няма съмнение, че ще можете да постигнете успех на всяка платформа и да имате наистина печеливши презентации всеки път!
Фрази от бизнес английския за водене на преговори за сключване на договори. При всяко бизнес договаряне се налага да се водят преговори, преди двете страни да се споразумеят за условията на договора. Като сте подготвени с подходящите фрази, можете да помогнете за продължаване на дискусията, докато постигнете взаимноизгодно споразумение. Ето някои основни фрази от бизнес английския език за водене на преговори по договори: "Да стигнем до споразумение." Тази фраза сигнализира, че сте готови да започнете да преговаряте сериозно. "Какво смятате, че би било справедливо?" Задаването на този въпрос показва, че сте готови да преговаряте добросъвестно. "Не съм сигурен, че това е осъществимо." Тази фраза може да се използва, когато другата страна предлага нещо, което не е реалистично. "Има ли някаква гъвкавост по този въпрос?" Този въпрос показва, че сте готови на компромис при определени условия. "Ами ако..." Тази фраза може да се използва, за да предложите потенциално решение на даден проблем. Като сте подготвени с тези фрази от бизнес английския език, можете да си осигурите продуктивни и успешни преговори.
Във всяка бизнес среда е важно да познавате езика на цените и плащанията. Ето някои ключови фрази, които трябва да знаете: - "Каква е вашата цена за..." - По този начин питате някого колко взима за даден продукт или услуга. - "Ще ви дам..." - Така предлагате да платите на някого определена сума пари за нещо. - "Не мога да си го позволя" - Така казвате, че не можете да платите исканата цена. - "Няма да платя повече от..." - Така казвате, че няма да платите повече от определена сума пари за нещо. - "Ще платя в брой/ с чек/ с кредитна карта" - Така посочвате начина, по който ще платите за нещо. - "Мога ли да получа отстъпка?" - Така молите за по-ниска цена. - "Искам да преговаряме" - Така казвате, че искате да се опитате да постигнете споразумение за друга цена.