Девизи

Има различни начини на плащане, които могат да се използват при осъществяване на международен бизнес. Банковите преводи са един от вариантите, чието предимство е, че се обработват сравнително бързо и лесно. Друга възможност са чековете, но при тях изчистването може да отнеме повече време. Акредитивите често се използват за големи транзакции и могат да осигурят известна сигурност както за купувачите, така и за продавачите. Друга възможност са менителниците, въпреки че те са свързани с някои рискове. В крайна сметка не съществува едно-единствено идеално решение за международни плащания и предприятията трябва да изберат варианта, който най-добре отговаря на техните нужди.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма