Мпс данък

Данъкът върху моторните превозни средства е налог върху собствеността върху превозно средство. Той е наложен в повечето страни за насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на замърсяването. Данъкът върху моторните превозни средства може да бъде наложен върху нови или употребявани превозни средства и варира в зависимост от държава, щат, провинция, територия или регион. Данъкът може да се основава на тегло или конски сили и други фактори за определяне на нивото на данъчно облагане.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Мпс данък":

Данъкът върху превозните средства е данък, наложен от правителството върху собственика на превозно средство, под формата на еднократна такса или на годишна база. Данъците върху превозните средства обикновено се плащат на държавния отдел за моторни превозни средства и се основават на вида гориво, което захранва превозното средство. Съгласно чл. 52 (1) от Закона за местните данъци и такси, с данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. В чл.55 на същия закон е уточнено, че За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен. Имущественият компонент се определя в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила. Екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от екологичната категория на автомобила.
Данъкът върху МПС се изчислява като се вземат предвид 3 компонента. Трябва да знаете мощността на автомобила, възрастта му и екологичната му категория. В зависимост от тези условия се определя данъка. Но трябва да имате предвид, че той ще е различен на всяка българска област. На база регистрацията на автомобила данъка се изчислява спрямо регионалните наредби.
Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски, като следва първата да е платена до 30 юни, а втората до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто от размера на дължимия данък. Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.
Плащането на данъци върху превозните средства е законово изискване за всеки собственик на превозно средство. Ползите от плащането на данъци върху превозните средства включват следното: - Данъкът върху превозните средства гарантира, че правителството има достатъчно приходи за поддържане на пътища и инфраструктура. - Това е необходим разход за поддържане на вашето превозно средство застраховано и регистрирано. - Данък върху превозните средства може да бъде приспаднат от вашия данък върху доходите, което означава, че спестявате пари от вашите данъци.