Видове данъчни декларации

Данъчните декларации са необходима част от живота и може да е трудно да следите кои видове трябва да подадете. В България има два основни вида: годишна декларация и ДДС декларация. Годишната декларация се изисква за всеки гражданин, който печели над 1000 лева годишно, а декларацията по ДДС се изисква за тези, които печелят над 10 000 лева годишно. Независимо от това коя декларация използвате, ще трябва да предоставите информация за доходите си, приспаданията и личните си обстоятелства, за да се изчислят дължимите данъци.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Видове данъчни декларации":

С годишната декларация декларирате годишните си доходи като местно или чуждестранно физическо лице съгласно чл. 50 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).Декларирате доходи по трудови и граждански договори (хонорари), от дейност като едноличен търговец, земеделски стопанин, от авторство, лицензи, занаяти, свободни професии, наеми, лихви, продажба на имущество, облагаеми обезщетения, дивиденти и дялове от чужбина и др.
Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи от физически лица които не извършват дейност като търговци можете да се подаде или по електронен път или на място в НАП. За да подадете декларацията си онлай трябва да се възползвате от електронните портали към НАП - КЕП и ПУК. Може да попълните декларацията и по пощата или в пощенски станции без автоматично зареждане на данни. За подадени декларации в периода 10 януари - 1 март по електронен път е характерно, че в тях автоматично не се зареждат данни, предоставени от платците на доходи, което предвижда самостоятелното набавяне на информация от физическото лице - задължено да подава годишна данъчна декларация с оглед на нейното коректно попълване и подаване.
В България използването на декларация за ДДС е задължително за всяка фирма, която има годишен оборот над 1 милион лева. Декларацията по ДДС е документ, който включва всички необходими данни за това колко е продадено и какво е закупено от фирмата. Българските данъчни органи създадоха нов формуляр за отчитане на оборота, който трябва да се подава всяка година в Данъчния орган. С този формуляр става възможно да подадете декларацията си за ДДС по електронен път. Този формуляр може да се попълни с всякакъв вид софтуер и след това да се подаде по електронен път до Данъчния орган в България.
Трябва да се регистрирате за ДДС номер, за да подадете данъчна декларация по ДДС. След това компанията ще ви изпрати фактура със ставката на ДДС. Трябва да изчислите данъка върху добавената стойност и да го съберете с цената на продукта. Можете да използвате собствен калкулатор или да използвате онлайн услуга, която го изчислява вместо вас.