Тема

Какво се учи за счетоводител?

19 May, 2022 Ива Грънчарова 5

Отговори (5):

 • Автор: Креман Пиронков
  20.05.2022

  Не съществува един-единствен конкретен път към професията счетоводител. Някои счетоводители са завършили счетоводство, докато други могат да имат диплома по бизнес или дори икономика. Всички счетоводители обаче трябва да владеят основни финансови и математически понятия. Повечето програми по счетоводство обхващат теми като анализ на финансовите отчети, счетоводство на разходите, данъчно счетоводство и одит. Студентите, които искат да станат сертифицирани счетоводители (CPA), ще трябва да преминат допълнителни курсове и да положат серия от изпити. След като завършите образователните си изисквания, можете да кандидатствате за работа в счетоводна фирма или друга бизнес организация.

 • Автор: Гълъбин Петров
  19.05.2022

  За да стане счетоводител, човек обикновено изучава счетоводство и бизнес администрация в университета. Счетоводството се занимава с голям брой математически анализи, така че студентите, които са добри в числата и могат да правят точни изчисления, често се оказват подходящи за тази област. В допълнение към добрите математически умения, счетоводителят трябва да бъде ориентиран към детайлите и да умее да изготвя точни финансови отчети. Много счетоводители се стремят да получат професионална квалификация, като например акредитация от CGA-Canada или удостоверение за сертифициран счетоводител (CPA) в САЩ. Обикновено получаването на някое от тези звания изисква завършване на курс в колеж в допълнение към полагането на професионален изпит. С натрупването на опит много счетоводители преминават на ръководни позиции или откриват собствени счетоводни фирми.

 • Автор: Галина Гоцева
  19.05.2022

  Сферата на счетоводството е доста разнообразна и може да предложи възможности за хора с различен образователен опит. Въпреки това повечето счетоводители имат поне бакалавърска степен по счетоводство или свързана с него област. Освен това много работодатели предпочитат да наемат кандидати, които са положили унифициран изпит за CPA и/или имат опит в публичното счетоводство. Съществуват много различни видове счетоводители и специфичните трудови задължения, свързани с всеки вид, могат да се различават значително. Въпреки това има някои общи черти за всички видове позиции на счетоводители. Най-общо казано, счетоводителите отговарят за воденето на финансова документация, изготвянето на финансови отчети и осигуряването на навременното и законосъобразно плащане на данъци.

 • Автор: Благовеста Драганова
  19.05.2022

  Като цяло трябва да завършите висше образование в областта на счетоводството или в свързана с него област като финанси или бизнес администрация. В някои страни може да се изисква да положите и професионални счетоводни изпити, като например изпита за сертифициран счетоводител (CPA) в САЩ. След като завършите изискванията за образование и обучение, ще трябва да придобиете опит в областта на счетоводството или одита, преди да можете да кандидатствате за професионална акредитация.

 • Автор: Йордан Пешев
  19.05.2022

  Обучението по счетоводство обикновено включва курсове по финансово счетоводство, управленско счетоводство, одит, данъчно счетоводство и финанси. Освен че изучават тези дисциплини в колежа или университета, студентите се явяват на изпит за дипломиран експерт-счетоводител (CPA). Изпитът за CPA проверява познанията на студентите за общоприетите счетоводни принципи (GAAP) и тяхното прилагане. В повечето щати се изисква CPA да посещават курсове за продължаващо обучение, за да поддържат лиценза си. Съществуват много различни видове счетоводители: публични счетоводители, управленски счетоводители, държавни счетоводители и вътрешни одитори. Публичните счетоводители работят с клиенти, като например предприятия и физически лица, за да изготвят данъчни декларации и да предоставят съвети за финансово планиране. Управленските счетоводители работят в рамките на дадена компания, за да помагат на мениджърите да вземат финансови решения.