Националният осигурителен институт отчита ръст на приходите за януари 2024 г.

16.02.2024 Admin 93

Според последните данни, представени от Националния осигурителен институт (НОИ), за януари 2024 г., бюджетът на институцията е обогатен с допълнителни 116,8 млн. лв. приходи в сравнение със същия период през 2023 г. Този ръст свидетелства за стабилността на социално-икономическата обстановка в страната.

Сумата от приходите достига 952,5 млн. лв., което представлява 7,4% от планираните за годината приходи. В същото време, общите разходи са на стойност 1 899,2 млн. лв., което е 7,8% от планираните разходи за годината. В сравнение с януари 2023 г., разходите са увеличени с 285,1 млн. лв.

Съгласно анализа на НОИ, най-голям дял от общите разходи са свързани с пенсиите, които достигат 1 684,6 млн. лв., като това представлява 7,8% от плана за годината.

Ръст в броя на пенсионерите и в размера на пенсиите

През януари 2024 г., броят на пенсионерите в страната достига 2 039 218, като това е с умерено увеличение от 0,4% спрямо същия период през предходната година. В същото време, средният месечен размер на пенсията е 825,94 лв., като този показател е нараснал с 93,42 лв. (12,8%) в сравнение с януари 2023 г.

За пенсиите, базирани на осигурителен стаж и възраст, средният размер е 908,80 лв., като този показател е нараснал с 105,02 лв. (13,1%) спрямо същия период на предходната година. Този ръст отразява усилията на държавата да подобри социалното благосъстояние на своите граждани.

Разходите за помощ и обезщетения

Отчетените разходи за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване през януари 2024 г. са на стойност 198,4 млн. лв., което представлява 7,8% от плана за годината. Сравнително с януари 2023 г., тези разходи са увеличени с 86,0 млн. лв.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на Държавния осигурителен фонд за януари е 964,9 млн. лв.

Изводи и перспективи

Въпреки увеличението на разходите, НОИ отчита стабилен ръст на приходите и постоянно увеличаване на размера на пенсиите. Тези фактори са ключови за подпомагането на социалната сигурност и подобряване на живота на пенсионерите в страната.

Същевременно, управлението на фондовете, като Учителския пенсионен фонд, също показва стабилност и увеличение на приходите, което допринася за устойчивостта на пенсионната система като цяло.

Съгласно данните от НОИ, въз основа на показателите за януари 2024 г., можем да заключим, че социалната сигурност в страната се поддържа на задоволително равнище, като правителството продължава да работи в посока на нейното подобряване и развитие.


Източник: news.bg


Последни новини

11 Apr 2024

Срокът за подаване на декларации за авансови вноски за 2024 година се Приближава

Само след четири дена изтича срокът за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2024 година. В съответствие с чл. 87а и чл. 88 от Закона за корпоративното подо...
03 Apr 2024

Външно счетоводно обслужване

В днешния динамичен свят на бизнеса, където всяко предприятие, независимо от мащаба и отрасъла, се изправя пред предизвикателството да води своето счетоводство висококачествено, външното сч...