Промяна в електронните услуги: НАП прекратява обработката на местни данъци и такси в своя портал

27.02.2024 Admin 3049
От 1 март 2024 г., процедурата за деклариране и заплащане на местни данъци и такси ще се премести на електронния портал на Министерството на електронното управление, като тези услуги няма да бъдат вече достъпни през електронната платформа на Националната агенция за приходите (НАП). За удобство на гражданите, които желаят да изпълнят своите задължения към общините, НАП ще осигури връзка към портала на Министерството на електронното управление чрез своя електронен портал.

Тази промяна има за цел да намали времето за обработка на данните, предоставени от гражданите, както и да подобри синхронизацията на информацията за заплатените местни данъци.

От 2005 г., администрирането на местните данъци и такси е в ръцете на общините, а не на Националната агенция за приходите. Поради тази причина информацията за платените местни данъци и такси, която се обменя между системите на общините и НАП, се актуализира на различни времеви интервали в електронния портал на НАП, което води до несъответствие в информацията, предоставяна онлайн от НАП и от общините.

Освен чрез портала e-Gov.bg, гражданите и юридическите лица имат възможност да декларират и плащат местните си данъци и такси през електронните услуги на съответната община, както и през Системата за сигурно електронно връчване и Единната входна точка за електронни плащания за централната и местната администрации на Министерството на електронното управление.

Националната агенция за приходите продължава да предоставя на гражданите над 170 електронни услуги, достъпни с персонален код или електронен подпис (КЕП). Сред тях са подаване на данъчни и осигурителни декларации, получаване на справки за задълженията с възможност за плащане, справки за изплатени доходи, осигурителен доход, извършени плащания и погасени задължения, актуално състояние на трудови договори, подаване на заявления, издаване на удостоверения и други, както се посочва от агенцията.


Източник: offnews.bg

Последни новини

11 Apr 2024

Срокът за подаване на декларации за авансови вноски за 2024 година се Приближава

Само след четири дена изтича срокът за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2024 година. В съответствие с чл. 87а и чл. 88 от Закона за корпоративното подо...
03 Apr 2024

Външно счетоводно обслужване

В днешния динамичен свят на бизнеса, където всяко предприятие, независимо от мащаба и отрасъла, се изправя пред предизвикателството да води своето счетоводство висококачествено, външното сч...