Променящи се перспективи: кога частните пенсионни дружества ще могат да влагат във високорискови активи?

26.04.2024 Admin 322
Георги Тодоров, изпълнителен директор на ПОАД "ЦКБ-Сила", сподели в предаването "Светът е бизнес", че младите осигурени лица за втора пенсия настояват за по-висока доходност, като търсят рискови инвестиции за сериозен ръст на доходността си. Това предизвиква нуждата от мултифондова система, която да отговаря на различните цели и възрастови групи. Тодоров посочва, че мултифондовете, въведени например в Хърватия, биха позволили разделение на осигурените лица според възрастта им, като младите могат да инвестират в по-рискови активи за по-голям ръст, докато по-възрастните се насочват към по-консервативни инвестиции.

Той отбелязва, че въвеждането на мултифондовата система изисква обширна обучителна кампания и законодателни промени, като предизвикателството е значително, но отговорността към управлението на спестяванията за пенсия е от решаващо значение.
Подчерта важността на отговорното управление на спестяванията за пенсия, като отбеляза, че в пенсионния модел на България пенсионноосигурителните дружества управляват няколко фонда. Тези фондове включват универсален за родените след 1960 година, професионален за категорийните работници и доброволен за тези, които искат да се осигуряват сами или чрез работодателите си в третия стълб. Отскоро бяха въведени и два фонда за плащане на пожизнени пенсии на разсрочени плащания. Този модел отразява сложността на системата и необходимостта от грижливо управление, като се има предвид разнообразието от нужди и предпочитания на клиентите.


Източник: investor.bg

Последни новини

14 May 2024

Стратегии за увеличаване на приходите във вашия бизнес: ролятa на счетоводството и финансите

Увеличаването на приходите е ключов елемент за успешното развитие на всяка бизнес организация. За да постигнете този цел, необходимо е да изградите ефективни стратегии, които да ви позволят ...
26 Apr 2024

Променящи се перспективи: кога частните пенсионни дружества ще могат да влагат във високорискови активи?

Георги Тодоров, изпълнителен директор на ПОАД "ЦКБ-Сила", сподели в предаването "Светът е бизнес", че младите осигурени лица за втора пенсия настояват за по-висока доходност, като търсят рисков...