Безплатен отворен урок по Въведение в счетоводството в Счетоводната академия към Нет Ит

27.05.2020 Admin 5688

Счетоводното поле обхваща различни специалности. Те включват данъчно счетоводство, счетоводство на дълготрайни активи и оперативно счетоводство. Оперативното счетоводство се фокусира, върху финансовите аспекти на стопанисването на бизнеса, измерване на финансовото въздействие на оперативните дейности и споделяне на това с ръководството на компанията. Основните дейности на оперативното счетоводство са насочване, контрол и планиране.

Питали ли сте се дали професията Оперативен счетоводител е за вас? Счетоводната академия към Нет Ит, организира безплатен Отворен урок по Въведение в счетоводството. Този отворен урок, ще ви даде насоки и ще ви запознае със счетоводната професия от близо. В него, ще научите каква е същността, предмета и обхвата на счетоводството, с какво се занимават оперативните счетоводители, какъв е професионалния и личностния профил на счетоводителя и какви са предизвикателствата на тази професия. Ще се запознаете с професионалното обучение по Оперативно счетоводство, което академията предлага и какви документи, ще получите при завършване на обучението.


Този безплатен отворен урок, се проведе вече два пъти и записалите се курсисти надхвърлиха 2100 човека. На днешно време, една от най-доходоносните професии е именно да бъдеш счетоводител. За хората, които обичат числата и не се страхуват да работят с тях, тази професия е мечтана.

Оперативното счетоводство е практиката да се имат предвид финансовите аспекти на стопанския бизнес, независимо дали е малък или голям. Оперативните счетоводители са директори, контролери и планиращи. Те често планират финансовите операции на бизнеса, както и имат предвид главната книга на компанията, докато работят с изпълнителното ръководство за създаване и контрол на бюджетите. Те също са отговорни за гарантирането, че действителните бизнес дейности съответстват на плановете на организацията. За целта те предоставят на ръководството подробни финансови отчети, които сравняват реалните приходи и разходи с първоначалните прогнози.


Колкото трудно и невъзможно да ви звучи, счетоводството е сфера, която се радва на много желаещи да се занимават с числа. Това е професия, която винаги, ще бъде актуална и търсена. Не пропускайте всяка възможност, да научите нещо ново и полезно за вас и вашето професионално развитие. Бъдете смели и успехът, ще бъде с вас!

Последни новини

16 Feb 2024

Националният осигурителен институт отчита ръст на приходите за януари 2024 г.

Според последните данни, представени от Националния осигурителен институт (НОИ), за януари 2024 г., бюджетът на институцията е обогатен с допълнителни 116,8 млн. лв. приходи в сравнение със същия п...
07 Feb 2024

Данъчни облекчения за 2024

Законодателството предоставя възможност на лицата, които са получили облагаеми доходи през предходната година, да намалят данъчната си основа чрез предвидените в закона данъчни облекчения....