Ролята на счетоводителя и устойчивостта на бизнеса

22.04.2021 Admin 327

В динамичния свят, където промените се случват с бързи темпове, бизнесът трябва да адаптира съответно стратегията си. Ключова стратегия, която може да се окаже достойна в бизнеса, е устойчивостта, която е способността да продължи да съществува, като същевременно служи на обществото, опазва околната среда и икономическите ресурси. Как счетоводителите могат да помогнат за постигането на това?

Какво означава устойчива бизнес култура?

1. Общество

Фокусът е да се допринесе положително за обществото. Подобряване живота на хората, чрез предоставени услуги или продукти или съоръжения. Повечето основни цели на продажбите са постигането на удовлетвореност на клиентите и задоволяването на изискванията, което от своя страна носи приходи за бизнеса. Има много начини за удовлетворяване на клиентите, като качествени продукти, професионални услуги, трайни вещества и много други.

Например подобряване на качествените хранителни продукти, които са по-полезни за човешкото здраве, или издигане на търсенето на клиентите на следващото ниво, чрез онлайн присъствие и осигуряване на алтернативни възможности за обслужване на клиентите от разстояние. В тази светлина счетоводителите могат да помогнат като катализатор при определянето на начини за по-добро обслужване на обществото.

2. Околна среда

Глобалните инициативи изискват повече съображения за опазване на околната среда. Много юрисдикции са въвели различни закони и разпоредби за защита на околната среда. Като такъв, бизнесът трябва да осъзнава своето въздействие върху околната среда и вида на отпечатъка, който оставя след себе си. Въпреки това, не всички изпълнени мерки могат да бъдат най-добрите за околната среда.

Някои дейности могат да бъдат катастрофални за екосистемата и да доведат до отрицателно въздействие върху природата в дългосрочен план. Трябва да се обърне необходимото внимание, за да се избере най-добрият вариант за бизнеса, като същевременно се намали и вредата за околната среда по същото време. Целта е да се позволи на бъдещите поколения да се насладят и на околната среда.

Важно е бизнесът да извърши правилни изследвания, преди да се ангажират с нови дейности, тъй като вредата за околната среда може да струва скъпо на бизнеса по отношение на правните разходи и риска за бизнес репутация и следователно загуба на потенциални клиенти. Когато правят дългосрочен анализ, счетоводителите могат да бъдат много проницателни при анализа на данните.

3. Икономичност

Запазването на икономическите ресурси е от основно значение за устойчивата култура. Не е по-различно при прилагането на една и съща концепция в бизнеса. Как най-добре могат да се използват ресурсите? Елиминирането на загубите и неправилното използване на материали, чрез непрекъснат мониторинг може да помогне на бизнеса да намали ненужните разходи.

Автоматизирането на определени процеси чрез използване на технологии като специални функции за чат на живо в уебсайтове, за да се отговори на запитвания на клиенти, може да спести от разходите и да увеличи продажбите поради бързите отговори. Друг пример е рационализирането на множество процеси, така че предоставянето на услуги да е по-бързо и плащанията да се получават навреме.

Дългосрочната стратегия е от решаващо значение за наследството на бизнеса. Активното бизнес планиране и прогнозиране на финансовите дейности дават на бизнеса по-добра прогноза за движението на паричните потоци, поради което могат да бъдат взети адекватни мерки за избягване или минимизиране на ликвидните рискове. Не винаги обаче можем да предвидим какво предстои.

Следователно, управлението на резервите също влиза в действие, за да се гарантира устойчивост. Поддържането на капиталов резерв, като буфер за поемане на потенциалните рискове, с които бизнесът може да се сблъска чрез годишни спестявания, вместо да изчерпва печалбите, е жизненоважно за осигуряване на устойчивост. Като се има предвид, че финансовото управление е черта, която счетоводителят притежава, то винаги е от решаващо значение за подпомагането при предоставянето на подходящи и информирани данни за вземане на решения.

Ролята на счетоводителя в устойчивия бизнес

Въпреки че бизнес средата може да е различна за всяка организация, концепцията за приемственост не се различава за счетоводителите. Опитът направи счетоводителите по-умни при консултиране и подпомагане при вземането на бизнес решения, които помагат на заинтересованите страни да имат по-добра преценка за бизнеса в бъдеще. Счетоводителите могат да бъдат постоянният двигател въпреки многото рискове и предизвикателства, които предстоят.

Включете се в безплатния курс по Въведение в Счетоводството, което Счетоводната академия към Нет Ит организира. След като направите изпита и вземете Сертификат, вие ще може да се включите в цялостната професионална програма по Оперативно счетоводство, която завършва с Удостоверение с издател МОН.

Последни новини

22 Jun 2021

Счетоводни стратегии за разрастване на бизнеса

Счетоводството е важна бизнес функция, която компаниите използват за събиране, записване и анализ на финансова информация. Тази финансова информация често предоставя подробна информация о...
20 May 2021

Повишаване на ефективността на одитите, чрез визуализация на данни

Времето може да изглежда по-оскъдно от всякога, но за щастие технологичният напредък е предоставил на одиторите много инструменти за подобряване на ефективността и ефикасността им. Един та...