Повишаване на ефективността на одитите, чрез визуализация на данни

20.05.2021 Admin 1166

Времето може да изглежда по-оскъдно от всякога, но за щастие технологичният напредък е предоставил на одиторите много инструменти за подобряване на ефективността и ефикасността им. Един такъв инструмент е визуализацията на данни. Дори само с няколко часа обучение, одиторите могат бързо да придобият достатъчно умения, за да създадат полезни визуализации, разширявайки възможностите на одиторския екип.

ОЦЕНКА НА РИСКА

Основно изискване за одит е оценката на риска, както в началото, така и по време на изпълнението на одита. За да осигури ефективността и ефикасността на одита, екипът за ангажимент трябва правилно да оцени рисковете от съществени отклонения и да идентифицира високорискови сметки, които са по-податливи на грешки или манипулация. Потенциален индикатор за повишен риск е необичайна активност или необичайни баланси, които се отклоняват от нормалните или прогнозираните нива.

Като пример, прогнозата е един вид визуализация, който е полезен за идентифициране на такива области. Прогнозирането предоставя очаквания въз основа на исторически стойности и други фактори и отразява предишните модели в записани суми. Визуалното виждане на резултатите от дадена прогноза и сравняването им с реалните резултати може да помогне на одиторите бързо да идентифицират необичайни промени или неочаквани тенденции, като помага на одиторите с разбирането им за клиента и подпомага оценката на риска.

Предимство от използването на тази визуализация на данните е възможността за динамично филтриране и сортиране въз основа на основните акаунти или класове транзакции. Това позволява на екипите за ангажиране, бързо да идентифицират необичайни тенденции или големи отклонения от прогнозните нива. Това може да бъде ценно за фокусиране на вниманието на одиторите по време на оценката на риска, тъй като визуалните дисплеи са по-гъвкави и по-лесни за интерпретация от традиционните таблици.

ИЗПИТВАНЕ НА РЕЖИМЕН ВХОД

Друго полезно използване на визуализацията на данни е тестване на вписване в дневника. Особено за компании, които често обработват голям обем транзакции и имат многобройни сметки, може да бъде трудно да се идентифицират необичайни модели или дейности. Възможността да идентифицирате необичайни дейности и сметки с по-висок риск бързо и лесно, може да допринесе значително за ефективността и ефикасността на одита. Визуализациите на данните позволяват на одиторите бързо да филтрират и сравняват данните, за да идентифицират модели, като например кои сметки са били използвани, кой е създал и одобрил записи в дневника и кога са били записани.

Например визуализациите на данните позволяват на одиторите, да идентифицират извънредни стойности, които по друг начин биха били трудни за откриване. Използвайки относително основна информация за клиента, ангажиращият екип може да наблюдава разпределения, които може да не са очевидни, използвайки традиционните таблици за подкрепа на финансовите отчети.

ИЗПИТВАНЕ

Определянето дали транзакциите са записани в правилния период, може да бъде отнемаща време задача, която изисква внимателно сравнение на датите за доставка и продажби. Докато транзакциите към края на годината все още изискват задълбочено проучване, софтуерът за визуализация на данни може да позволи на одиторите да идентифицират по-лесно аномалии в цялостния модел на данните и да оценят съответните рискове.

КОМУНИКАЦИЯ НА КЛИЕНТА

Визуализациите също осигуряват полезно средство за съобщаване на рискове и констатации на клиентите и могат да помогнат на клиентите да разберат какво е намерил одиторът по време на ангажимента. Независимо дали чрез обикновена диаграма или цялостно табло за управление, клиентите могат да използват тази информация, за да подобрят своята рискова среда, да засилят контрола и да разберат по-добре предложенията на одитора.

Обратното също може да е вярно, тъй като някои клиенти разработват табла за управление, които подчертават ключови показатели, използвайки индикатори за промени през годината. Това помага да се получат важни клиентски данни в ръцете на одиторите по начин, който е лесно интерпретируем и готов за анализ. Използвайки таблата за управление на клиенти, одиторите могат да установят по-добро разбиране по време на етапа на планиране и да идентифицират области с висок риск, върху които да се съсредоточат по време на одита.

С добра комуникация и споделяне на данни, одиторите могат да помогнат на компаниите да идентифицират по-добре проблемите в процеса на финансово отчитане преди края на годината и могат да помогнат на компаниите да останат наясно с проблемите на счетоводството и контрола, които възникват през цялата година. Визуализациите на данни могат да помогнат за улесняване на такава комуникация и подобряване на лекотата, с която се споделят констатациите.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТTA

Както е показано в примерите, софтуерът за визуализация на данни предоставя много възможности, които могат да допринесат за ефективността в много области на одита. Визуализациите на данни предлагат ценно допълнение към Excel и други приложения за одит, които могат да помогнат на одиторите с оценка на риска, основно тестване и комуникация с клиенти.

В повечето случаи одиторите могат да използват вече предоставени от клиентите данни, за да генерират визуализации. Процесът на свързване с такива данни с помощта на програма за визуализация на данни е бърз и ясен, така че актуализирането на визуализациите на всяко тримесечие или година е относително просто.

Въпреки че софтуерът за визуализация на данни е в самото начало, одиторските фирми забелязват потенциалните предимства и използват визуализацията на данни, за да добавят стойност към процеса на одит. Разпространението на софтуера за визуализация на данни продължава да се увеличава и използването му, може да помогне на одиторите да използват данните на клиентите, за да подобрят ефективността и ефикасността на одитния процес.

Включете се в безплатния курс по Въведение в Счетоводството, което Счетоводната академия към Нет Ит организира. След като направите изпита и вземете Сертификат, вие ще може да се включите в цялостната професионална програма по Оперативно счетоводство, която завършва с Удостоверение с издател МОН.

Последни новини

06 Dec 2023

Нова тенденция на пазара на имоти: Растящ интерес към по-малки жилища и селски къщи

На фона на динамичните промени в обществото и икономиката, пазарът на имоти в България преживява интересна еволюция. Последната тенденция показва, че народът улавя недвижимите имоти като то...
06 Dec 2023

"Лукойл" обмисля продажбите на активите си в България: Какъв ще е ефектът върху пазара на горивата?

Руслан Стефанов с коментар по тематаСпоред последното съобщение от "Лукойл", компанията официално разглежда възможността за продажба на своите активи в България. Този ход на руската енергий...