Най-добрите счетоводни методи за малкия бизнес

01.09.2021 Admin 1018

Знаете ли, че повечето собственици на малки фирми не обмислят счетоводния метод, който използват?

Вашият счетоводител може да ви е казал, че данъчната ви декларация се подава на парична основа, но може да не знаете какво означава това. Или може би сте забелязали, че сметките на вашите клиенти не фигурират във финансовите ви отчети, но не разбирате защо.

 

Като човек, който ръководи вашата компания, трябва да знаете разликата между двата основни метода на счетоводство за малкия бизнес, кой има право да използва всеки от тях и кога всеки метод е най -добрият избор. Що се отнася до данъците за малкия бизнес, използването на касова основа и счетоводство на база начисляване може да има огромни последици.

Освен това ще можете да разберете по -добре финансите на вашия бизнес - което от своя страна ще ви помогне да вземате по -добри бизнес решения.

 

Тук ще ви покажем някои по-малко известни счетоводни методи, с които да разберете какви са плюсовете и минусите на тези два основни метода на счетоводно отчитане на бизнеса. Защо вашият счетоводен метод за малкия бизнес има значение?

 

Парични средства спрямо начисляване

Вашият счетоводен метод за малък бизнес има значение, както по отношение на счетоводството, така и по отношение на данъчното подаване. Счетоводният метод влияе върху начина, по който приходите и разходите се записват във вашите финансови отчети, и данъчната година, в която са отразени тези транзакции.

За данъчни цели се изисква предприятията да използват стандартизиран и последователен счетоводен метод всяка година, когато подавате данъци за малкия бизнес. Ако изберете счетоводен метод и по -късно искате да го промените, трябва да получите одобрение. Съществува конктерна система, която позволява на компаниите да използват касова основа, начислена база, специализиран метод за определени категории приходи и разходи или хибриден метод. Ако не изберете и не използвате счетоводен метод последователно, системата няма да приеме връщането ви. Възможно е в крайна сметка да не плащате данъци и в резултат да бъдете глобени.

Изводът е, че правните и данъчните правила изискват някаква форма на последователно водене на записи, но това надхвърля това. Използването на конкретен счетоводен метод може да ви помогне по -точно да оцените финансовото състояние на вашата компания и да вземете по -добри решения. Възможно е, но сложно, да промените счетоводния си метод, така че е добра идея да изберете внимателно предварително. Нека да преминем през разликите между счетоводството в брой и начисляването, а след това да прегледаме и някои други счетоводни методи.

 

Парични средства срещу начисляване: Най-често срещаните счетоводни методи за малкия бизнес

Ако използвате софтуер за бизнес счетоводство, има вероятност вече да сте запознати с двата най-често използвани счетоводни метода за малкия бизнес. Когато настройвате своя счетоводен софтуер, имате възможност да изберете или парична основа, или база за начисляване.


Счетоводство на базата на парични средства

Касовата основа е най-често срещаният счетоводен метод, използван от малкия бизнес. Повечето малки предприятия с няколко изключения, които ще обсъдим по-късно подават данъчните си декларации и поддържат счетоводните си книги, като използват счетоводния метод за касова основа.

 

Счетоводство на касова основа:

Доходът се записва, когато е получен. Да предположим, че сте работили за клиент на 25 юли и сте създали фактура с краен срок от 10 август. Ще запишете дохода за тази работа, когато клиентът ви плати през август, вместо през юли, когато всъщност сте го направили работата. При касовото счетоводство приходите се записват, когато получите плащането, а не когато фактурирате клиента.

 

Плюсове на счетоводството на базата на пари в брой:

Записването е лесно. Ако записвате приходи, когато ги получавате и разходи, когато ги плащате, можете да извършите по-голямата част от работата самостоятелно, без да наемате професионален счетоводител.

 

При касовото счетоводство не е нужно да се притеснявате за въвеждането на фактури и сметки във вашия счетоводен софтуер. Това не означава, че няма да използвате тези функции, тъй като те са много полезни, за да сте сигурни, че никакви приходи или разходи не попадат в пукнатините. Счетоводният софтуер автоматично ще категоризира приходите и разходите, когато са получени или платени, без да се изисква ръчно коригиране на датата от ваша страна.

Счетоводното отчитане на паричните потоци проследява паричния поток. Касовата база на счетоводството имитира това, което ще се появи във вашия отчет за паричните потоци. Той дава добър индикатор за паричната позиция на бизнеса и как се променя с течение на времето. Счетоводството в брой се регистрира банкови преводи, транзакции с чекове и плащания по кредитни карти.

 

Недостатъци на счетоводството на касова основа:

Счетоводството в брой може да ви даде изкривена представа за това как се представя вашият бизнес. Нека да погледнем назад към работата, за която сте фактурирали клиента си през юли, но която клиентът е платил през август. Да речем, че сте свършили много работа през втората половина на юли, но клиентите ви не са платили до август за тази работа поради щедрите условия за плащане във вашите фактури.

 

Когато погледнете финансовите си отчети след няколко месеца, може да направите извода, че август е бил много натоварен месец за вас, а юли не чак толкова. В края на краищата във финансовите ви отчети ще има значителна разлика за приходите за август.

 

Кога да използвате счетоводство на базата на пари в брой?

Повечето собственици на малък бизнес избират счетоводно отчитане на паричните средства поради простотата. Докато счетоводството на база начисляване, може да ви даде по-реалистична представа за рентабилността на вашия бизнес, счетоводството на базата на парични средства, може да бъде полезен счетоводен метод в следните ситуации:

 

1. Вие сте едноличен собственик или тепърва започвате бизнеса си.

Тъй като счетоводното отчитане на касовата база няма стръмната крива на обучение, счетоводното начисляване има. Това е идеален счетоводен метод за предприемачи, които имат време и пари и които жонглират с много отговорности наведнъж. Ако смятате, че не можете да си позволите или не се нуждаете от счетоводител за вашия малък бизнес, тогава счетоводството на касова основа опростява нещата за вас.

 

2. Вие сте бизнес без средства, който се подготвя за данъчния сезон.

Ако сте нов бизнес с малко приходи и се притеснявате да плащате данъци, счетоводството на базата на средства може да бъде полезно, защото представя колко средства в действителност имате под ръка. Ако сте продали услуга или продукт преди крайния срок за подаване на документи, но клиентът се е забавил с плащането, ще можете да отчитате разходите за данъците за текущата година и да спестите отчетните приходи до следващата година, като използвате този счетоводен метод.

Последни новини

22 Nov 2021

Ето какви са новостите в счетоводството

Счетоводството може да изглежда като професия, която е застинала във времето и не особено променяща се, но новите технологии, в съчетание с последствията от глобалната пандемия, вещаят голем...
19 Oct 2021

Нови тенденции в оперативното счетоводство за 2022 година

Всички знаем, че в последните години технологиите се развиват по-бързо от всякога, като улесняват живота ни и променят индустриите и бизнесите изцяло. Те трансформират системи и процеси, прев...