Защо държавите-членки на ЕС вече могат да прилагат ултраниска ставка на ДДС под минималната от 5 %

11.05.2022 Admin 84

Съветът по икономически и финансови въпроси прие нова директива за изменение на общоевропейските разпоредби относно данъка върху добавената стойност (ДДС). Директивата позволява на държавите членки да прилагат на национално равнище намалена ставка под минималната от 5 %, както и освобождаване от ДДС за определени стоки и услуги с право на приспадане.

Свръхредуцираната ставка на ДДС ще се прилага за широк кръг стоки и услуги, които се считат за основни, като например храни, вода, лекарства и медицинско оборудване. Това ще направи тези стоки по-достъпни както за потребителите, така и за предприятията

Освобождаването от ДДС ще се прилага и за услуги, които имат социална стойност, като например грижи за възрастни хора и хора с увреждания, грижи за деца и образование. Това ще помогне тези услуги да станат по-достъпни за всички.

Последни новини

21 Jul 2022

Работа в чужбина от дома ви в България

Ако сте живеещ в България и в процес на търсене на подходяща работа, може би се чудите дали е възможно да намерите онлайн работа в чужбина, която да вършите от уюта на собствения си дом. Отгов...
13 Jul 2022

Отговорната професия - счетоводител

Професията на счетоводителя е една от най-популярните и търсени на съвременния пазар на труда. Това се дължи на факта, че почти всяка организация, както търговска, така и нетърговска се нужд...