От 1-ви април безработните ще внасят за здравно осигуряване 28,40 лв. месечно

11.05.2022 Admin 160
От 1 април безработните лица, които не получават обезщетения за безработица и не са осигурени от държавата, ще получат увеличение на здравната си вноска. Сумата, която ще се плаща на месец, ще бъде 28,40 лв. 

Националната агенция за приходите информира обществеността за предстоящото увеличение на осигурителните ставки за лицата, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски и не са регистрирани като самоосигуряващи се по реда на Кодекса за социално осигуряване. Размерът на осигурителната вноска е регламентиран в Закона за здравното осигуряване. 

Институцията напомня на обществеността, че причината за увеличението е по-високият минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. В резултат на тази промяна безработните лица, които не получават обезщетение за безработица и не са осигурени от държавата, ще усетят увеличение на месечната си здравна вноска.

Тази мярка ще спомогне да се гарантира, че всички българи имат достъп до качествено здравеопазване, независимо от техния трудов статут или ниво на доходите. Насърчаваме всички граждани да се възползват от отличната здравна система на България, като се регистрират за задължително здравно осигуряване и внасят вноски за нейното поддържане.

Последни новини

21 Jul 2022

Работа в чужбина от дома ви в България

Ако сте живеещ в България и в процес на търсене на подходяща работа, може би се чудите дали е възможно да намерите онлайн работа в чужбина, която да вършите от уюта на собствения си дом. Отгов...
13 Jul 2022

Отговорната професия - счетоводител

Професията на счетоводителя е една от най-популярните и търсени на съвременния пазар на труда. Това се дължи на факта, че почти всяка организация, както търговска, така и нетърговска се нужд...