Публикуван е Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г.

12.05.2022 Admin 94
Националната агенция за приходите публикува Наръчника за корпоративно подоходно облагане за 2022 г., за да подпомогне единното прилагане на данъчното законодателство. 

Наръчникът предоставя насоки по различни теми, свързани с корпоративното подоходно облагане, включително данъчни ставки, приспадания и изисквания за подаване на декларации. 

Той включва и раздел за последните промени в данъчното законодателство, които могат да засегнат предприятията. 

Предоставяйки тази информация в леснодостъпен формат, Националната агенция за приходите се надява да улесни предприятията при изпълнението на данъчните им задължения. 

Това би трябвало да спомогне за повишаване на степента на спазване на изискванията и в крайна сметка да подобри ефективността на данъчната система.

Наръчникът е достъпен тук.

Последни новини

21 Jul 2022

Работа в чужбина от дома ви в България

Ако сте живеещ в България и в процес на търсене на подходяща работа, може би се чудите дали е възможно да намерите онлайн работа в чужбина, която да вършите от уюта на собствения си дом. Отгов...
13 Jul 2022

Отговорната професия - счетоводител

Професията на счетоводителя е една от най-популярните и търсени на съвременния пазар на труда. Това се дължи на факта, че почти всяка организация, както търговска, така и нетърговска се нужд...