Данък върху доходите на физическите лица

12.05.2022 Admin 423
Определението за доход за целите на данъчното облагане се съдържа в член 13 от Закона за данъка върху доходите. 

В този член се предвижда, че под доход се разбират "всички доходи от труд, стопанска дейност, наем, прехвърляне на права и имущество и др." С други думи, всеки доход, получен от физическо лице или едноличен търговец през данъчната година, се счита за доход за целите на данъчното облагане, с няколко изключения. 

Едно от изключенията са доходи, които не подлежат на данъчно облагане по закон - например някои видове финансова помощ или подаръци. 

Друго изключение са доходи, които са изрично освободени от данъчно облагане по силата на член 13, като например приходи от застраховка "Живот" или плащания на издръжка. 

И накрая, някои видове доходи могат да подлежат на специални правила или данъчни ставки, като например капиталовите печалби. 

Като цяло обаче всички доходи, получени от физическо лице или едноличен търговец през данъчната година, се считат за облагаем доход.

Последни новини

21 Jul 2022

Работа в чужбина от дома ви в България

Ако сте живеещ в България и в процес на търсене на подходяща работа, може би се чудите дали е възможно да намерите онлайн работа в чужбина, която да вършите от уюта на собствения си дом. Отгов...
13 Jul 2022

Отговорната професия - счетоводител

Професията на счетоводителя е една от най-популярните и търсени на съвременния пазар на труда. Това се дължи на факта, че почти всяка организация, както търговска, така и нетърговска се нужд...