Данък върху доходите на физическите лица

12.05.2022 Admin 553
Определението за доход за целите на данъчното облагане се съдържа в член 13 от Закона за данъка върху доходите. 

В този член се предвижда, че под доход се разбират "всички доходи от труд, стопанска дейност, наем, прехвърляне на права и имущество и др." С други думи, всеки доход, получен от физическо лице или едноличен търговец през данъчната година, се счита за доход за целите на данъчното облагане, с няколко изключения. 

Едно от изключенията са доходи, които не подлежат на данъчно облагане по закон - например някои видове финансова помощ или подаръци. 

Друго изключение са доходи, които са изрично освободени от данъчно облагане по силата на член 13, като например приходи от застраховка "Живот" или плащания на издръжка. 

И накрая, някои видове доходи могат да подлежат на специални правила или данъчни ставки, като например капиталовите печалби. 

Като цяло обаче всички доходи, получени от физическо лице или едноличен търговец през данъчната година, се считат за облагаем доход.

Последни новини

06 Dec 2023

Нова тенденция на пазара на имоти: Растящ интерес към по-малки жилища и селски къщи

На фона на динамичните промени в обществото и икономиката, пазарът на имоти в България преживява интересна еволюция. Последната тенденция показва, че народът улавя недвижимите имоти като то...
06 Dec 2023

"Лукойл" обмисля продажбите на активите си в България: Какъв ще е ефектът върху пазара на горивата?

Руслан Стефанов с коментар по тематаСпоред последното съобщение от "Лукойл", компанията официално разглежда възможността за продажба на своите активи в България. Този ход на руската енергий...