ПИК (PIK)- Персонален идентификационен код

26.05.2022 Admin 664
Какво представлява ПИК и как се използва?
Персоналният идентификационен код (PIC) е 12-цифрен код, издаден от бразилския Национален регистър на дружествата (NRA), който позволява на физическите лица да използват услуги, които не са достъпни в системата на публичната администрация. PIC се използва вместо личен идентификационен номер (PIN) и позволява бърз и лесен достъп до различни услуги, включително подаване на документи и проверка на данъчни задължения. Освен това ПИК може да се използва за получаване на информация за дадено дружество, като например данни за контакт и регистриран адрес. Следователно PIC е важен инструмент за всеки, който прави бизнес в Бразилия.

Как да създадете ПИК?
Електронното издаване на ПИК на НОИ се извършва чрез електронна услуга на НОИ, като се използва мобилното приложение на Евротръст за подписване с мобилен квалифициран електронен подпис.

Услугата може да се използва само от потребители, регистрирани в мобилното приложение на Евротръст, с документ за българско гражданство - лична карта или паспорт с въведен ЕГН (не се поддържа документ за временно или постоянно пребиваване с въведен ЕГН)! Използването на мобилното приложение за подписване с мобилен квалифициран електронен подпис е лесно - след като го изтеглите и инсталирате на мобилно устройство, въведете потребителското си име и парола, за да влезете в него. След успешното влизане ще можете да видите всички налични услуги, както и техните описания. За да подпишете документ с електронен подпис, трябва да изберете услугата "Електронен подпис" и след това "Мобилен подпис с квалифицирано удостоверение". След това трябва да следвате инструкциите на екрана. 

За потребителите, които ще поискат PIK по имейл, е важно да отбележат в заявлението си до infocenter@nra.bg следното: пълното си име, идентификационен номер, постоянен адрес, телефонен номер и актуален имейл адрес. Това е важно за активирането на PIK. Първоначалният достъп до услугите, предоставяни с ПИК, е възможен след въвеждане и потвърждаване на активен имейл адрес. След като въведете своя ЕГН и ПИК за първи път, за да влезете в портала за електронни услуги, на екрана ви се показва съобщение, което ви позволява да потвърдите имейл адреса си. След като потвърдите имейл адреса си, ще можете да влезете в системата и да получите достъп до услугите, предоставени с вашия ПИК.

Клиентите на администрацията могат да проверят осигурителния си доход, информация за членството си в пенсионен фонд, както и трудовите договори, декларирани в НАП от работодателя. Те могат да проверят и какви данни е подало лицето в администрацията в качеството си на осигурител с декларация обр. 1 за осигурените от него лица. От тази услуга могат да се възползват всички граждани на Република България, които са се регистрирали в администрацията.

Подаване на декларации с ПИК

Клиентите на администрацията могат също така и да подават: Годишна данъчна декларация (по чл. 50 от ЗДДФЛ); Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице"; Декларация образец № 2 "Данни за осигуреното лице". 6 "Данни за дължимите вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица"; Декларация по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за изплатени доходи; Декларация по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 201, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за дължими данъци; Осигурителни декларации образец 5 и 7; 

Справки с ПИК

Клиентите на НАП могат да правят и счетоводни справки. Услугата е достъпна на телефонния номер на Информационния център на НАП - 0700 18 700 и е предназначена за ползване от физически и юридически лица. От нея могат да се възползват всички клиенти на приходната администрация, които имат ПИК, като единственото условие е да се идентифицират с ЕГН или ЕИК по БУЛСТАТ и последните четири цифри от персоналния си код. След идентификация клиентите могат да получат данни за своите данъчни и осигурителни задължения за определен период, както и разяснения за декларираните от тях или от тяхно име данни пред НАП. Възможността за получаване на такава информация по телефона ще спести ценно време на данъкоплатците, тъй като вече няма да им се налага да ходят до офисите на приходната администрация. Услугата е достъпна на български и английски език.

Всеки притежател на ПИК може да получи справка по телефона, информация за регистрирани трудови договори и други данни от Уведомленията по чл. 62 от Кодекса на труда, както и данни от декларациите по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане. ПИК помага и при избора на осигуряване и наемане на работа на самоосигуряващи се лица, доходите на физическите лица по данни от декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ и задълженията, декларирани в декларация обр. 6. На последно място, ПИК предоставя информация, свързана с формирането на здравноосигурителния статус, в т.ч. декларации обр. 7, подадени други в съответствие с подадените заявления. Както виждате, ПИК е ценен източник на информация за клиентите на администрацията.

Кой има право да получи ПИК?
ПИК е 10-цифрен буквено-цифров код, който се издава от Националния осигурителен институт (НОИ) на осигурените лица. ПИК помага за идентифициране на осигуреното лице и неговия социалноосигурителен статус. ПИК се издава лично или чрез упълномощено лице, без да е необходимо предварително да се попълва заявление на хартиен носител. Когато лицата се явят лично в териториалното поделение на НОИ или негов клон, постоянно или изнесено работно място или приемна за издаване на ПИК, те трябва да представят само лична карта. ПИК е важен документ за осигуреното лице и трябва да се съхранява на сигурно място.

Защо да взема своя ПИК?
ПИК е 12-цифрен номер, издаван от Националната агенция за приходите (НАП), и може да се използва за достъп до определени услуги, предоставяни от НСИ. ПИК се използва за идентифициране на данъкоплатеца в системите на НАП и позволява на данъкоплатеца да получи достъп до личните си данни. ПИК се използва и за удостоверяване на самоличността на данъкоплатеца при използване на електронни услуги, предоставяни от НОИ. За да използва ПИК, данъкоплатецът трябва да въведе своя ПИК и персонален идентификационен номер (ПИН) или служебен номер от регистъра на НАП за лицата без ПИН. След удостоверяване на автентичността с ПИК данъкоплатецът ще може да получи достъп до личните си данни и да използва електронните услуги, предоставяни от НОИ.

Последни новини

21 Sep 2023

Защо курсовете за счетоводители са полезни за предприемачи?

Курсовете за счетоводители са полезни за предприемачи по множество причини: Разбиране на финансовата сфера: Счетоводството е основен аспект на финансовото управление на всяко предприя...
21 Sep 2023

Какво е привлекателното в професията на счетоводителите?

Привлекателните страни на счетоводителската професия могат да варират в зависимост от индивидуалните интереси и предпочитания на хората, но обикновено включват следните аспекти: Стабил...