Проверка на здравни осигуровки - как и къде?

26.05.2022 Admin 1195
В България всеки гражданин, който желае да бъде осигурен, трябва да плати за здравно осигуряване. Това задължително плащане е известно като здравноосигурителна вноска и с него се финансира здравноосигурителната система на страната. Здравноосигурителните вноски се използват за заплащане на здравни услуги, а също така се използват за финансиране на проекти за научноизследователска и развойна дейност. Размерът на сумата, която всяко лице трябва да плати за здравноосигурителната си вноска, зависи от неговия доход. Работодателите също трябва да правят вноски за здравното осигуряване на своите служители. Въпреки че плащането на здравни осигуровки е задължително в България, НАП не налага глоби за неплатени вноски. Въпреки това, ако не платите здравноосигурителната си вноска, върху дължимата сума се начислява лихва.

Проверка на осигуровките по ЕГН в НАП

Проверката на социалноосигурителните ви вноски по ЕГН на уебсайта на НАП е бърз и лесен начин да се уверите, че сте в течение на плащанията си. Като въведете своя ЕГН , можете да прегледате историята на плащанията си и да видите дали има месеци, за които все още не сте платили. Важно е да следите за вноските си за социално осигуряване, тъй като неспазването им може да доведе до спиране на здравноосигурителните ви права. Ако правата ви бъдат спрени, няма да имате достъп до безплатна медицинска помощ, а върху неплатените вноски ще се натрупват лихви. Ето защо е във ваш интерес да поддържате текущите си социалноосигурителни вноски. Колкото по-скоро платите всички дължими суми, толкова по-скоро ще можете да възстановите пълния си достъп до здравноосигурителните си права.

НАП има право да налага глоби за неплатени здравноосигурителни вноски, но досега не го е направила. Въпрос на време е НАП да потърси тези неплатени вноски. Можете да проверите дали дължите на НАП неплатени здравноосигурителни вноски, като посетите уебсайта на НАП и използвате здравноосигурителния калкулатор. Списък на всички здравноосигурителни услуги можете да намерите на адреса на НАП, като изберете "Електронни услуги". Ако имате въпроси относно социалноосигурителните си вноски, можете да проверите уебсайта на НОИ за повече информация.

Видове здравни осигуровки

Задължително здравно осигуряване:
В много страни здравното осигуряване е задължително, което означава, че всички граждани трябва да имат някаква форма на здравно осигуряване. Тази система има няколко предимства. Първо, тя гарантира, че всеки има достъп до основни медицински грижи. Второ, тя спомага за разпределяне на разходите за медицински грижи между цялото население, което ги прави по-достъпни за всички. Трето, тя осигурява финансова сигурност за хората, които в противен случай не биха могли да си позволят медицински грижи. Задължителното здравно осигуряване обаче има и някои недостатъци. Например, то може да доведе до по-високи данъци и премии, а също така може да насърчи хората да използват повече здравни услуги, отколкото се нуждаят. Като цяло задължителното здравно осигуряване е положителна система, която помага да се гарантира, че всеки има достъп до качествени медицински грижи.

Доброволно здравно осигуряване
В България желаещите да получат допълнителни здравни услуги, които не се покриват от първите два стълба на здравното осигуряване, могат да го направят, като сключат доброволна здравна застраховка в лицензирано дружество. Пакетите за доброволно здравно осигуряване покриват редица услуги - от стоматологична помощ до лечение на рак, които не са включени в плановете за задължително осигуряване. По този начин доброволното здравно осигуряване предоставя на българите по-голям избор и гъвкавост, когато става въпрос за техните здравни грижи. Премиите за доброволно здравно осигуряване се плащат от притежателите на полици, а цената на покритието варира в зависимост от застрахователя и обхвата на покритието. Въпреки това, тъй като доброволното здравно осигуряване не е задължително, много българи предпочитат да не сключват тези полици. В резултат на това съществува риск някои хора да нямат достъп до адекватни здравни грижи, ако не могат да си позволят доброволно здравно осигуряване.

Портал на НАП 
Порталът на НАП е достъпен на адрес: https://portal.nra.bg/ Той предоставя широк набор от услуги, които помагат на данъкоплатците да изпълняват задълженията си и да се възползват от правата си. Те включват управление на достъпа и информацията за контакт, декларации за облагане на доходите, декларации по ДДС, осигурителни и трудови договори, фискални устройства, СУПТО, електронни магазини, търговия с течни горива, удостоверения и копия на документи, справки, плащания и изчисления, местни данъци и такси, международен обмен на данъчна информация в областта на прякото облагане комуникация в хода на производството публични регистри и списъци тестови услуги мини информационна система за обслужване на едно гише (МОСВ) специални режими по ДДС - обслужване на едно гише (ОСС) интрастат декларации подк. Порталът също така предоставя широк набор от ресурси и инструменти, които помагат на потребителите да изпълняват данъчните си задължения. Те включват ръководства, наръчници, често задавани въпроси, онлайн услуги и формуляри.

Последни новини

06 Dec 2023

Нова тенденция на пазара на имоти: Растящ интерес към по-малки жилища и селски къщи

На фона на динамичните промени в обществото и икономиката, пазарът на имоти в България преживява интересна еволюция. Последната тенденция показва, че народът улавя недвижимите имоти като то...
06 Dec 2023

"Лукойл" обмисля продажбите на активите си в България: Какъв ще е ефектът върху пазара на горивата?

Руслан Стефанов с коментар по тематаСпоред последното съобщение от "Лукойл", компанията официално разглежда възможността за продажба на своите активи в България. Този ход на руската енергий...