Ваучери за храна по Наредба 7

26.05.2022 Admin 266
Ваучерите за храна са популярен и ефективен начин, по който компаниите в България осигуряват допълнителен доход на служителите си всеки месец. Те предлагат редица предимства както за работодателите, така и за служителите, което ги превръща в съществена част от социалната политика на една компания. За служителите ваучерите за храна могат да послужат като мощно средство за мотивация, спомагащо за задържането на добрите работници. Освен това те осигуряват удобен и гъвкав начин за покриване на допълнителни разходи всеки месец. За работодателите ваучерите за храна са икономически ефективен начин да инвестират в производителността и удовлетвореността на служителите. Когато се използват разумно, те могат да бъдат отличен инструмент за привличане и задържане на таланти. С всички тези предимства не е чудно, че ваучерите за храна са толкова популярен избор сред българските компании.

Ваучерът за храна е платежно средство за закупуване на хранителни продукти в търговската мрежа. Предоставяни от работодателите на служителите като допълнение към заплатата, ваучерите са социална придобивка, предназначена за осигуряване на по-здравословна и питателна храна. Като ограничават закупуването на хранителни продукти до тези, които попадат в определени ценови граници, ваучерите за храна помагат да се гарантира, че служителите имат достъп до достъпни и здравословни хранителни продукти. Освен това много програми за ваучери за храна предлагат и отстъпки за определени продукти, като плодове и зеленчуци, което още повече улеснява служителите да се хранят добре с ограничен бюджет. В резултат на това ваучерите за храна могат да играят важна роля в насърчаването на по-доброто хранене и цялостното здраве на работниците.

Българският парламент одобри нов закон, който ще позволи на работодателите да предоставят ваучери за храна на своите служители. Ваучерите, които могат да се използват за закупуване на храна в магазини за хранителни стоки, ще бъдат напълно освободени от данъци както за работодателя, така и за служителя. Законът ще влезе в сила през 2022 г., като всеки служител ще може да получава до 200 лева на месец под формата на ваучери за храна. Този нов закон е от полза както за предприятията, така и за работниците, тъй като ще помогне за компенсиране на разходите за живот на служителите, като същевременно ще осигури данъчни облекчения за предприятията. Предвид нарастващите разходи за храна и други стоки от първа необходимост, този нов закон със сигурност ще бъде приветстван от много семейства в България.

През 2022, правителството обяви, че обхватът на ваучерите за храна ще бъде разширен. Отсега нататък те ще могат да се използват и за заплащане на битови нужди, електроенергия, топлоенергия, природен газ и вода. Това е добре дошла мярка, тъй като ще помогне за облекчаване на финансовата тежест върху домакинствата. Освен това ваучерите могат да се използват и за заплащане на дейности, извършвани от културни организации съгласно Закона за закрила и развитие на културата, и за филмови прожекции съгласно Закона за филмовата индустрия. Това ще спомогне за подпомагането на тези важни сектори на обществото. Решението на правителството е положителна стъпка напред и се надяваме, че ваучерите ще имат реално значение за тези, които най-много се нуждаят от тях.

Наредбата от 7 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и за извършване на дейност като оператор предписва: 1) условията и редът за издаване на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, 2) условията, при които операторите могат да получат разрешение за издаване на ваучери за храна, 3) редът за отнемане на разрешение от оператор и 4) последиците от неспазване на разпоредбите на тази наредба. Наредбата влиза в сила на следващия ден след обнародването ѝ в Държавен вестник. Когато даден оператор получи разрешение за издаване на ваучери за храна, той се вписва в Регистъра на операторите на ваучери за храна, воден от Министерството на финансите. Оператор, който не отговаря на условията, предвидени в настоящата наредба, или на когото е отнето разрешението, се заличава от регистъра. Използването на ваучери за храна се урежда с отделно законодателство. Ваучерите за храна могат да се използват само за закупуване на хранителни продукти от обекти за търговия на дребно, упълномощени от издателя на ваучера. Стойността на ваучера се определя в датски крони и се посочва върху ваучера. Ваучерите за храна не могат да се разменят за пари в брой. Използването на ваучерите за храна е лично и не може да се прехвърля. 

Последни новини

22 Mar 2023

Какво включва работата на оперативния счетоводител и защо е толкова важна?

Оперативното счетоводство промени облика на бизнеса, то революционизира начина, по който предприятията подхождат към своите финанси. Този вид счетоводство включва управление на финансови...
09 Mar 2023

Отрийте 10 основни причини да станете счетоводител

Търсите ли кариера, която предлага стабилност, растеж и удовлетворение от работата? Ако е така, може би трябва да обмислите възможността да станете професионален счетоводител! С милиони спе...