Счетоводство на вила давана под наем

26.05.2022 Admin 160

Хотелиерският бизнес в България не е лесна ниша. Всяка година собствениците са изправени пред нови изпитания. В тази статия ще се опитаме да ви предоставим малко повече информация за счетоводството на вила давана под наем. Най-важното нещо за един собственик на вила за гости е да следи финансите си. Това включва приходи, разходи и печалби. Също така е важно да се проследява информацията за гостите, като например за контакт и плащания. Счетоводството на вила давана под наем може да бъде сложен процес, но е от съществено значение за запазване на организацията и контрол върху финансите. Съществуват много софтуерни програми, които могат да помогнат при воденето на счетоводството за нея. Ако е възможно, наемете и професионален счетоводител, който може да гарантира, че цялата финансова информация е точна и актуална. Той може също така да предложи съвети относно финансовото планиране и спестяването на пари. Като цяло счетоводството на вила давана под наем е сложен, но необходим процес за всеки собственик. Отделянето на време за разбиране на процеса и наемането на професионален счетоводител може да спести много време и стрес в дългосрочен план.

Регистрация и категоризация

Категоризацията е първата стъпка в счетоводството и е важно тя да е правилна, защото определя кои счетоводни разпоредби се прилагат за вашата вила давана под наем. Според Закона за туризма вилата за гости спада към туристически обекти от клас "В". Това означава, че те подлежат на категоризация (член 119 от Закона за туризма).  Вилата за гости се приема за вид помещение за настаняване, които осигуряват нощувка на туристи. За разлика от хотелите, които са търговски предприятия, вила давана под наем обикновено се стопанисват от частни лица. В много случаи собствениците на вилите за гости отдават под наем няколко стаи в нея или дори цялата отделна вила в имота си. Поради по-малкия мащаб на тези дейности, вилите обикновено не попадат в обхвата на разпоредбите, които се прилагат за традиционните хотели и мотели. В резултат на това от собствениците не се изисква да получават същите разрешителни и лицензи като търговските предприятия. Освен това удостоверението за категоризация на вилите за гости е безсрочно, което означава, че не е необходимо да се подновява редовно. Вилата, давана под наем осигурява по-лично преживяване на гостите при настаняване и се явява като важна част от туристическата индустрия.

При регистрацията е задължително е да се подаде заявление,  съдържащо информацията, предвидена в член 129 от Закона за туризма до кмета на общината или до упълномощено от него длъжностно лице. Ще трябва да се уверите, че къщата ви отговаря на всички необходими изисквания за безопасност и хигиена. Но ако всичко е наред, отдаването под наем може да бъде чудесен начин за получаване на допълнителни доходи.

Законът позволява дейността по хотелиерство във вила под наем или апартамент да се извършва и от физическо лице, без да има фирма и търговско счетоводство. Това е важно, защото означава, че всеки може да предоставя хотелиерски услуги, без да е необходимо да създава фирма. Все пак си струва да се отбележи, че съществуват някои ограничения относно това какви видове предприятия могат да бъдат регистрирани като нетърговски.

Данъчно облагане

Важно е да сте наясно с данъчните последици от управлението на вила под наем. Като физическо лице вие дължите данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). При определяне на данъчната основа се приспадат 10% от нормативно признатите разходи, които се считат за разходи за дейността. Вилата под наем за гости е чудесен начин за получаване на допълнителни доходи, но е важно да се съобразявате с данъците, които ще дължите върху тези доходи. Като разбирате данъчните последици трябва да гарантирате, че вашият бизнес е в съответствие със закона. Когато бизнесът се извършва от юридическо лице, например дружество, то е длъжно да плаща данъци върху печалбата си. Този данък е отделен от данъците, които физическите лица трябва да плащат. Размерът на данъка, който предприятията трябва да плащат, зависи от вида на дейността, която извършват.

Лични данни

Всеки път, когато събирате, обработвате или съхранявате лични данни на друго лице, действате като администратор на лични данни (АЛД). Това включва дейности като отдаване под наем на вила, апартаменти или къщи за гости. Въпреки че защитата на данните може да не е първото нещо, което ви идва на ум, когато управлявате бизнес в областта на хотелиерството, важно е да сте наясно със задълженията си съгласно закона. Законът за защита на личните данни и ОРЗД установяват строги правила за това как трябва да се обработват личните данни. Вие сте отговорни за това да гарантирате, че вашите дейности са в съответствие с тези разпоредби. Това включва изготвяне на политика за личните данни и предоставянето ѝ на разположение на лицата, чиито данни обработвате. Като предприемете тези стъпки, можете да помогнете за защитата на личните данни на вашите гости и да гарантирате, че дейността ви е в съответствие със закона.

От 2019г. насам в България е въведена Единна система за туристическа информация. Системата има за цел да оптимизира процеса на регистрация на туристите, както и да предоставя по-точни данни за броя и тенденциите в развитието на туристите. При старата система регистрацията в дадена община можеше да се окаже бавен и тромав процес. С въвеждането на ЕСТИ обаче е необходимо само бързо създаване на профил, след което туристите могат лесно да въвеждат информацията си в електронния регистър. Това е не само по-удобно за туристите, но и осигурява на общините по-точни и актуални данни. В резултат на това ЕСТИ играе важна роля за подобряване на туристическото преживяване в България.

Заключение

Всеки потенциален собственик, който иска да дава вила под наем, трябва да е наясно с минималните законови изисквания за управление на бизнеса си. На първо място е важно да има добра счетоводна система за проследяване на приходите и разходите. Освен това всички плащания към служителите и подизпълнителите трябва да се извършват чрез официална банкова сметка. Вилата под наем трябва да бъде регистрирана и в ЕСТИ, както и да има политика за личните данни, за да се защити информацията за гостите. Освен това мястото на вилата трябва да бъде правилно отбелязана в Google Maps и да има активна страница във Facebook за популяризиране на бизнеса. И накрая, силно се препоръчва членство в асоциация и застраховка на хотела. Въпреки че те не са задължителни, могат да осигурят ценни ресурси и подкрепа в случай на проблеми.

Последни новини

22 Mar 2023

Какво включва работата на оперативния счетоводител и защо е толкова важна?

Оперативното счетоводство промени облика на бизнеса, то революционизира начина, по който предприятията подхождат към своите финанси. Този вид счетоводство включва управление на финансови...
09 Mar 2023

Отрийте 10 основни причини да станете счетоводител

Търсите ли кариера, която предлага стабилност, растеж и удовлетворение от работата? Ако е така, може би трябва да обмислите възможността да станете професионален счетоводител! С милиони спе...