Регистрация по ДДС

27.05.2022 Admin 475

Какво е ДДС?

Данъкът върху добавената стойност или ДДС е данък върху потреблението, който се налага върху стоките и услугите, продавани в Европейския съюз. Законът за ДДС е основното законодателство, което регулира ДДС в ЕС. Регистрацията по ДДС се изисква от дружествата, които продават облагаеми стоки и услуги в ЕС. Дружествата без регистрация по ДДС нямат право да начисляват ДДС върху продажбите си. Основното предимство на регистрацията по ДДС е, че тя позволява на дружествата да възстановяват ДДС, които са платили за своите покупки. Това може да бъде значително предимство за дружества с високи разходи.

Регистрация по ДДС

Регистрацията по българския Закон за ДДС е лесен процес, който може да бъде завършен само за няколко дни. Фирмите, които се интересуват от регистрация по ДДС, трябва първо да подадат заявление до Националната агенция за приходите (НАП), заедно с набор от допълнителни документи. Тези документи могат да бъдат подадени на място в офис на НАП или онлайн с помощта на електронен подпис. Стандартният срок за регистрация по ДДС е 7 дни от подаването на документите. След като регистрацията по ДДС бъде направена, се издава номер по ДДС (известен като ДДС номер в ЕС), който започва с BG и е последван от 9-цифровия ЕИК на дружеството (например BG15869781). С този номер фирмите могат да започнат да начисляват ДДС върху своите доставки и услуги. Важно е да се знае, че само дружествата, които са регистрирани по Закона за ДДС, могат и трябва да начисляват ДДС за доставката на стоки или услуги. Също така само дружествата, които са регистрирани по ДДС, могат да ползват данъчен кредит. Ако дадено дружество не е регистрирано по ДДС, то не може да начислява ДДС във фактурите си или да ползва данъчен кредит. Това може да доведе до неблагоприятни конкурентни условия за дружеството, тъй като неговите цени ще бъдат по-високи от тези на регистрираните по ДДС конкуренти. Ето защо е препоръчително всички предприятия да се регистрират по ДДС, дори ако все още не извършват активна търговска дейност. Това ще гарантира, че те ще могат да начисляват ДДС върху доставките си веднага щом започнат да извършват търговска дейност, а също така ще им позволи да ползват данъчен кредит. Данъчният кредит може да се използва за компенсиране на дължимия ДДС при бъдещи покупки. От данъчния кредит могат да се възползват само дружества, които са регистрирани по Закона за ДДС. Като собственик на бизнес е важно да знаете различните ставки на ДДС, които се прилагат за стоките и услугите, които доставяте. В България има три различни ставки на ДДС: 20%, 9% и 0%. Стандартната ставка на ДДС от 20% се прилага за доставките на стоки и услуги в рамките на България, както и за вътреобщностното придобиване (ВОП) и вноса. Намалената ставка от 9% е приложима само за услуги по настаняване в хотели и други подобни заведения. И накрая, нулева ставка се прилага за ВОД (вътреобщностни доставки), износ на стоки извън ЕС, международен транспорт и др. ДДС не се начислява и за доставките на услуги на дружества извън България. Като разберете коя ставка на ДДС се прилага за вашия бизнес, можете да гарантирате, че спазвате българското данъчно законодателство.

Подаването на заявление за регистрация като платец на ДДС може да изглежда трудна задача, но не е задължително. Ето какви документи ще трябва да попълните и приложите към заявлението си. Първо, ще ви е необходимо самото заявление за регистрация. Второ, ще ви е необходима Справка за облагаемия оборот за последните 12 месеца. Това ще даде на данъчната служба представа за размера и мащаба на вашия бизнес. Трето, ще ви е необходима Декларация за липса на влязла в сила присъда или наказателно производство за престъпления срещу данъчната система. Това е гаранция, че имате право да се регистрирате за целите на ДДС. Четвърто, ще ви е необходимо пълномощно, в случай че заявлението се подава от търговски представител. Също така накрая, ще ви е необходим Анкетен лист  в предоставения формуляр. Това ще помогне на данъчната служба да разбере по-подробно дейността на вашия бизнес. След като сте събрали всички тези документи, сте готови да подадете заявление за регистрация по ДДС.

Регистрацията по ДДС е полезна не само за предприятия, които продават стоки в ЕС, но и за предприятия, които предоставят услуги на предприятия от ЕС. Когато българско дружество предоставя услуги на дружество от ЕС, то не е длъжно да начислява ДДС върху тези услуги. Въпреки това те могат да се възползват от данъчен кредит за стоки и услуги, закупени в България. Това се отнася и за предприятията, които се занимават с търговия със стоки. Ако те купуват стоки в България и след това ги продават на дружества в ЕС, те могат да се възползват от правото на приспадане на ДДС. А ако изнасят тези стоки извън ЕС, не трябва да начисляват никакъв ДДС. Следователно регистрацията по ДДС може да бъде много полезна за предприятията в най-различни ситуации.

Отказ и прекратяване на регистрацията

Подаването на данъчни декларации е жизненоважно задължение за всички граждани и данъчната администрация се отнася сериозно към него. За да гарантира, че всеки плаща своя дял, данъчният орган може да откаже да регистрира физически или юридически лица, които не могат да бъдат открити на предоставения от тях адрес за кореспонденция. Ако сте се преместили или сте променили адреса си, е важно да уведомите данъчната служба, за да може тя да актуализира своите регистри. Данъчният орган може също така да прекрати регистрацията ви, ако имате неплатени данъци, които надвишават стойността на активите ви. И накрая, ако данъчният орган поиска оригинални счетоводни документи и вие не можете да ги предоставите, регистрацията ви може да бъде прекратена, освен ако не можете да докажете, че документите са изгубени или унищожени. Като следвате тези насоки, можете да си гарантирате, че ще запазите добрата си репутация пред данъчната служба.

Заключение

Като собственик на предприятие е важно да сте наясно със задълженията си, когато става въпрос за данък върху добавената стойност (ДДС). Ако сте регистрирани по ДДС, трябва да начислявате ДДС върху стоките и услугите, които предоставяте, и след това да плащате тези пари на държавата. Неспазването на това изискване може да доведе до значителни глоби. Също така е важно да следите крайните срокове и да се уверите, че подавате декларациите си за ДДС навреме. Ако не сте сигурни дали трябва да се регистрирате по ДДС, най-добре е да се обърнете към специалист, който може да ви посъветва за най-добрия начин на действие за вашия бизнес. Търсенето на експертен съвет няма нищо лошо, така че не се колебайте да се свържете с данъчен специалист още днес.

Последни новини

14 May 2024

Стратегии за увеличаване на приходите във вашия бизнес: ролятa на счетоводството и финансите

Увеличаването на приходите е ключов елемент за успешното развитие на всяка бизнес организация. За да постигнете този цел, необходимо е да изградите ефективни стратегии, които да ви позволят ...
26 Apr 2024

Променящи се перспективи: кога частните пенсионни дружества ще могат да влагат във високорискови активи?

Георги Тодоров, изпълнителен директор на ПОАД "ЦКБ-Сила", сподели в предаването "Светът е бизнес", че младите осигурени лица за втора пенсия настояват за по-висока доходност, като търсят рисков...