Плащане на здравни осигуровки

27.05.2022 Admin 389

През 2010 г. българското правителство взе решение,  че ако едно лице има повече от три неплатени вноски в системата на здравното осигуряване в рамките на тригодишен период, то ще загуби здравните си права. Това означава, че те вече няма да имат право на безплатно здравно обслужване или на лекарства по лекарско предписание. Решението беше противоречиво и много хора твърдяха, че то ще засегне непропорционално семействата с ниски доходи. Правителството обаче защити този ход, като заяви, че той ще подобри финансовата стабилност на здравноосигурителната система. През годините след вземането на решението в закона са направени няколко промени, но основният принцип остава същият: ако не плащате здравноосигурителните си вноски, ще загубите здравните си права. Това доведе до това, че някои хора се оказаха в трудна ситуация, особено ако внезапно останат без работа и не са в състояние да плащат вноските. Ако се окажете в такава ситуация, е важно да действате бързо и да се свържете с Националната агенция за приходите, за да уговорите план за плащане. Колкото по-скоро направите това, толкова по-малък е шансът да загубите здравните си права.

Плащане на здравни осигуровки и задължения

В сайта на Националната агенция за приходите има електронен калкулатор, който ще улесни самоосигуряващите се лица при изчисляването на здравноосигурителните им вноски. Калкулаторът автоматично ще изчислява дължимите вноски и лихвите по тях и достъпът до него е безплатен. Най-хубавото е, че няма нужда от електронен подпис. Тази услуга ще спести време и неприятности на самостоятелно заетите лица, които вече ще могат да изчислят вноските си само с няколко кликвания. Освен това тя ще помогне да се гарантира, че хората изчисляват правилно вноските си, което ще подобри спазването на изискванията на здравноосигурителната система. Освен това има и опция здравноосигурителен статус, за който също не се изисква подпис, а само въвеждане на ЕГН. Достъпът до услугата също е активен постоянно.

Плащането на здравноосигурителни вноски може да се извърши във всеки банков клон. На уебсайта на Националната агенция за приходите са дадени подробни указания за извършване на плащане. Важно е да се отбележи, че плащанията трябва да се извършват в български лева и че трябва да се включи референтният номер на плащането. Освен това данъкоплатците, които извършват плащанията си чрез виртуалния ПОС терминал на НАП, ще получат потвърждение с SMS от НАП. Този SMS ще съдържа референтния номер на плащането, датата на плащането и платената сума.

Проверката на здравоосигурителния ви доход онлайн е бърз и лесен начин да следите за греки. Услугата е автоматична и изисква само да въведете своето ЕГН. Освен това системата предоставя данни и за всички месеци и години, за които не сте платили задължителните си здравноосигурителни вноски. Тази справка е налична постоянно -  7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието. Услугата се явява доста лесен начин да получите спокойствие за здравето си и да сте сигурни, че сте осигурени лица.

Извършването на плащане навреме е важно, за да се избегнат санкции, лихви и други такси. Важно е обаче също така да се уверите, че плащането е обработено правилно. Поради тази причина се препоръчва преводите да се извършват поне 24 часа предварително. Това позволява преводът да бъде обработен и средствата да бъдат получени от Националната агенция за приходите преди крайния срок. Освен това този срок дава на агенцията време да разреши всички проблеми, които могат да възникнат с плащането. В резултат на това предварителното извършване на превод е най-добрият начин да се гарантира, че плащането ще бъде получено навреме и без проблеми.

Заключение

Здравното осигуряване е съществена част от здравната система на всяка държава. То помага да се защитят гражданите от високите разходи за медицински грижи и гарантира, че те имат достъп до необходимите им грижи. Едно от основните предимства на този вид застраховка е, че тя дава на гражданите правото на непрекъснат достъп до медицински грижи. Това означава, че ако дадено лице пропусне да внесе повече от три месечни вноски в здравноосигурителния си фонд, то все пак ще може да получи медицинска помощ, заплащана от фонда. Това е важна защита за гражданите, които в противен случай не биха могли да си позволят необходимите медицински грижи.

Последни новини

27 Sep 2023

Какви са ползите от професионалното обучение по ТРЗ в Accounting Academy?

Обучението по Труд и работна заплата (ТРЗ) включва различни счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения. Работната заплата и трудовите отношения изискват внимание към детайл...
25 Sep 2023

40% отстъпка за професионалното обучение по Оперативно счетоводство

Отстъпката от -40% за професионалното обучение по Оперативно счетоводство в индивидуална форма е с преференциална цена от 682лв в периода от 25 септември до 29 септември – това е превъзходна възм...