НАП - здравни осигуровки

30.05.2022 Admin 267

В България здравното осигуряване е задължително за всички граждани. Това означава, че всеки месец гражданите са длъжни да плащат определена сума за здравното си осигуряване. Въпреки че това може да изглежда като бреме, всъщност е добра система, която помага да се гарантира, че всеки има достъп до качествено здравеопазване.

През тази година в системата на здравното осигуряване в България бяха направени някои важни промени. Добре е да следите тези промени, за да сте винаги наясно с правата и задълженията си. Например, вече можете да проверите здравноосигурителния си статус на уебсайта на НАП (Национална агенция за приходите) или по телефона, като просто въведете своето ЕГН. Това е полезен инструмент, който ви позволява да следите плащанията си и да се уверите, че сте в течение на вноските си. Като цяло системата за задължително здравно осигуряване в България е добър начин да се гарантира, че всеки има достъп до качествено здравеопазване. Като следите промените и познавате правата и задълженията си, можете да сте сигурни, че винаги получавате най-добрите възможни грижи.

Има много фактори, които определят точните данъчни задължения на дадено лице. Доходът очевидно е основен фактор, но това дали човек е нает, самостоятелно зает или безработен също може да повлияе на неговите задължения. Например някой, който е безработен, но получава обезщетения, може да има различно данъчно задължение от този, който е безработен, но не получава обезщетения. По същия начин самонаетото лице може да има различно данъчно задължение от това, което е наето от друго лице. В крайна сметка конкретните обстоятелства на всяко лице ще определят точните му данъчни задължения. Въпреки това разбирането на общите принципи може да ви помогне да разберете по-добре как се изчисляват вашите данъци.

Как да направим справка в НАП на здравноосигурителен статус?

Опитът да разберете дали сте застраховани може да бъде разочароващ и объркващ процес. Уебсайтът на Националната агенция за приходите предоставя лесен начин да проверите състоянието си. Най-често можете да проверите застрахователния си статус, като въведете своя ПИК код. Може да се наложи да предоставите и номера на личната си карта, националния си идентификационен номер или служебен номер от НАП или БУЛСТАТ. След като въведете необходимата информация, ще можете да получите достъп до информацията за здравното си осигуряване. Този процес е бърз и лесен и може да ви осигури спокойствието да знаете, че сте надлежно осигурени.

За осигурените лица, които нямат ПИК, също има възможност за проверка, която е с по-отворен достъп. В раздела за свободен достъп на електронните услуги се избира "Вход". В този случай се появяват няколко опции, върху които може да се кликнете:

„Здравноосигурителен калкулатор“

„Здравноосигурителен статус“

„Публичен регистър на обезпечения“

„Лица, регистрирани по ЗДДС“


Какво е доброволно здравно осигуряване?

В България има два вида здравно осигуряване: задължително и доброволно. Задължителното здравно осигуряване е задължително за всички работещи или самонаети лица и обхваща около 90 % от населението. Доброволното здравно осигуряване, от друга страна, не е задължително, но е възможност за тези, които желаят да имат допълнително покритие или обезщетения. Като цяло доброволното здравно осигуряване е по-скъпо от задължителното, но може да предложи по-всеобхватно покритие. Доброволното здравно осигуряване може да се осъществи по два начина:

Съществуват различни видове обезщетения, но всички те помагат по някакъв начин на застрахованото лице. Най-разпространената форма на възстановяване на разходи е чрез здравно осигуряване. Този вид възстановяване помага да се покрият разходите за здравни грижи, които осигуреното лице би трябвало да плати от джоба си. Това е начин застрахователната компания да помогне за покриване на разходите за грижи за своите клиенти. Възстановяването на разходите е начин да се гарантира, че хората могат да получат грижите, от които се нуждаят, без да се притесняват как ще ги платят.

Абонаментното обслужване е форма, при която се гарантира предоставянето на определени здравни услуги и стоки на осигурените лица от определени доставчици на медицинска помощ, с които дружеството е сключило договор. В този случай доставчикът на медицински услуги се задължава да предостави предварително определените услуги и стоки срещу фиксирано месечно или годишно плащане от страна на застрахователя. Както и при доброволното здравно осигуряване, и двете форми на договорно здравно осигуряване се основават на договор между застрахователя и притежателя на полицата. Освен това обаче трябва да се сключи договор и между съответното здравноосигурително дружество и доставчика на медицинска помощ. Това поражда различни договорни отношения, които се регулират от различни правни разпоредби. Независимо от това и двата вида договори имат общи характеристики: те се характеризират главно с дългосрочния си характер и всеобхватния си обхват. Те често са със срок от няколко години и обикновено включват всички медицински услуги, които са необходими за лечението на дадено заболяване или нараняване. По този начин както видовете, така и съдържанието на доброволното здравно осигуряване могат да варират в широки граници. Същото се отнася и за така нареченото "допълнително" доброволно здравно осигуряване, което често се използва за допълване на законово определените здравноосигурителни обезщетения.

Заключение

Здравноосигурителната система е изключително важна. В случай че се разболеете или нараните, здравната застраховка може да ви помогне да покриете разходите за медицински грижи. За съжаление твърде много хора нямат здравна застраховка. В резултат на това те може да не могат да си позволят лечението, от което се нуждаят. Освен това, ако нямате здравна застраховка и се нуждаете от операция или друго медицинско лечение, може да ви се наложи да платите голяма сметка, която не сте в състояние да платите. Проследяването на здравноосигурителния ви статус онлайн може да ви помогне да избегнете тези проблеми. Като проверите уебсайта на Националната агенция за приходите, можете бързо и лесно да определите дали здравната ви осигуровка е активна. Това ще ви позволи да потърсите лечение без притеснения и стрес. В днешния забързан свят е по-важно от всякога да бъдете активни по отношение на здравето и благосъстоянието си. Проверката на здравноосигурителния ви статус онлайн е прост и ефективен начин да направите точно това.

Последни новини

27 Feb 2024

Промяна в електронните услуги: НАП прекратява обработката на местни данъци и такси в своя портал

От 1 март 2024 г., процедурата за деклариране и заплащане на местни данъци и такси ще се премести на електронния портал на Министерството на електронното управление, като тези услуги няма да бъд...
16 Feb 2024

Националният осигурителен институт отчита ръст на приходите за януари 2024 г.

Според последните данни, представени от Националния осигурителен институт (НОИ), за януари 2024 г., бюджетът на институцията е обогатен с допълнителни 116,8 млн. лв. приходи в сравнение със същия п...