Откриване на фирма

30.05.2022 Admin 536

Регистрация на фирма

Учредяване на дружество в България е вписването му в Търговския регистър. Най-разпространените търговски (дружествени) субекти в България са тези с ограничена отговорност - ЕООД и ООД. Процедурата за регистрация на дружество с ограничена отговорност не е трудна. Това обаче е риск, който не е оправдан, защото в крайна сметка в този момент трябва да се положат правните основи на бъдещия си бизнес. Процесът на регистрация включва няколко стъпки, които трябва да се спазват стриктно, за да се избегнат всякакви грешки или забавяния. Събирането на необходимите документи е първата стъпка. Те включват документи, доказващи самоличността на акционерите, избраното име на дружеството и адреса на седалището. Следващата стъпка е подаване на заявление до Агенцията по вписванията, последвано от заплащане на необходимата такса. След като тези стъпки бъдат изпълнени, ще бъде издадено удостоверение за учредяване и дружеството ще бъде официално регистрирано, след което ще може да започне да функционира законно. Въпреки че самостоятелното регистриране на дружество е възможно, винаги е препоръчително да се потърси професионална помощ, за да се гарантира, че всичко е направено правилно от самото начало. В противен случай съществува риск от допускане на скъпоструващи грешки, които могат да застрашат успеха на бизнеса.

Всеки собственик на бизнес ще ви каже, че има милион и едно неща, за които трябва да помислите, когато стартирате компания. От избора на подходяща бизнес структура до получаването на необходимите лицензи и разрешителни - за стартирането на нов бизнес са необходими много документи. Една от най-важните точки в този списък е регистрацията на дружеството. Въпреки че таксите за регистрация на дружество не са прекомерно високи, процесът може да бъде сложен и да отнеме много време. Наемането на специалист, който да се заеме с тази задача, може да ви осигури спокойствие, като знаете, че всичко е направено правилно и ефективно. Освен това освобождава времето ви, така че да можете да се съсредоточите върху други аспекти на стартирането на вашия бизнес. Като се има предвид важността на регистрацията на фирма, инвестицията си заслужава да наемете професионалист, който да се заеме с тази важна стъпка.

Колко ще ни струва регистрацията на фирма?

Преди да започнете бизнес в България, трябва да направите капиталова инвестиция от поне 2 лв. Освен това ще трябва да откриете банкова сметка и да представите образец от подписа на управителя. Таксата за откриване на сметка е различна за различните банки, но обикновено е около 10 лв. Таксата в Агенцията по вписванията е 110 лв. при лично подаване на документите или 55 лв. при подаване онлайн. След като изпълните тези стъпки, ще бъдете готови да започнете да управлявате бизнеса си в България. Успех!

Процедура по регистрация

Процедурата по регистрация на дружество преминава през два основни етапа: подготовка на документите за регистрация и подаване на документите в Търговския регистър. При добро разпределение на времето подготовката на документите отнема не повече от половин ден.. Важно е да се предвидят посещения в банката и при нотариуса. В банката ще са необходими следните действия: откриване на набирателна сметка на името на дружеството и заплащане на такса за регистрация. След това регистрацията на дружеството може да бъде завършена чрез подаване на документите в Търговския регистър.

Времето, което ще ми отнеме да регистрирам дружество, ще бъде около 2-3 дни. (Това е само времето за фактическото подаване на документите и не включва тяхната подготовка.) През това време служителите в Търговския регистър преглеждат документите и, ако всичко е наред, вписват дружеството в регистъра. Когато дружеството бъде вписано, то ще получи служебно уникален идентификационен код. Това е 9-цифрен уникален номер на моето дружество, който служи за неговата идентификация. Този ЕИК може да се използва например при откриване на банкова сметка или при кандидатстване за разрешителни. Също така ще трябва да уведомя данъчната администрация за регистрацията на моето дружество. След като процесът на регистрация приключи, моето дружество ще бъде готово да започне да функционира!

Кои документи ще са необходими за откриване на фирма?

Един от тях е бележка за внесен капитал, която можете да получите от банката, след като откриете сметка за набиране на средства. Ще ви трябват също така съгласие за приемане на управлението и образец на подписа, които трябва да бъдат нотариално заверени и подписани от управителя. И накрая, ще ви е необходим учредителен акт (за ООД) или учредителен договор (за ЕООД). Този документ трябва да съдържа информация за управлението на дружеството, акционерния капитал и регистрирания адрес. След като се сдобиете с всички тези документи, ще можете да регистрирате фирмата си и да започнете да извършвате стопанска дейност.

За да регистрира ново дружество, заявителят трябва да представи декларация за съгласие от управляващия директор, както и образец от неговия подпис, заверен от нотариус. В декларацията трябва да се посочи, че няма правни пречки управляващият директор да заема тази длъжност в новото дружество. Освен това управляващият директор трябва да декларира, че информацията, предоставена в заявлението, е вярна и точна. Тези изисквания са в съответствие с член 13, параграф 4 и членове 141-142 от Търговския закон. С подаването на тези документи заявителят посочва, че разполага с необходимите разрешения, за да пристъпи към регистрация на новото си дружество.

Заключение

Повечето потребители се затрудняват да изберат какъв вид дружество да регистрират. Всяка структура има своите предимства и недостатъци. Най-важното е да помислите за данъците, които дължите на държавата, и за отговорността, която поемате към съдружниците си. Засега ООД или ЕООД е предпочитаната форма за създаване на малка и средна фирма в България, особено след като изискването за първоначален капитал при регистрацията беше намалено.

При избора на бизнес структура е важно да се претеглят всички фактори и да се избере тази, която най-добре отговаря на нуждите на бизнеса.

Последни новини

11 Apr 2024

Срокът за подаване на декларации за авансови вноски за 2024 година се Приближава

Само след четири дена изтича срокът за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2024 година. В съответствие с чл. 87а и чл. 88 от Закона за корпоративното подо...
03 Apr 2024

Външно счетоводно обслужване

В днешния динамичен свят на бизнеса, където всяко предприятие, независимо от мащаба и отрасъла, се изправя пред предизвикателството да води своето счетоводство висококачествено, външното сч...