Безплатна програма за фактуриране

30.05.2022 Admin 310

Какво е Microinvest и кои са неговите предимства?

Microinvest Invoice Pro е идеалното решение за фирми от всякакъв мащаб, които трябва да управляват фактурирането и инвентара си. Софтуерът е съвместим с всички 32- и 64-битови операционни системи на Microsoft, включително Windows Vista, Windows 7 и Windows 8. Microinvest Invoice Pro също така се предлага на различни езици, което улеснява използването на софтуера от предприятията независимо от тяхното местоположение. Софтуерът предлага широк набор от функции, включително поддръжка на множество валути, данъчни ставки и отстъпки. Освен това Microinvest Invoice Pro се интегрира с популярни счетоводни софтуери. В резултат на това предприятията могат да управляват всички свои нужди, свързани с фактурирането и счетоводството, на едно място. Microinvest Invoice Pro е идеалното решение за фирми, които се нуждаят от прост и ефективен начин за управление на финансите си.

Microinvest Invoice Pro е лека, компактна и напълно безплатна програма, която е лесна, подредена и удобна за използване. Основните предимства на програмата са нейната съвместимост с най-новите системи Windows, възможността за редактиране на произволни данни по всяко време и функцията за анулиране на документи. Програмата работи и с всички видове принтери, като позволява на потребителите да създават една фактура от много стокови разписки. Освен това Microinvest Invoice Pro има възможност за работа през интернет за компания с отдалечени офиси, което я прави удобен инструмент за фирми с множество локации. Програмата предлага гъвкава система за номериране на документите, която улеснява проследяването на фактурите и клиентите.

Софтуерът Microinvest Delta Pro предлага редица функции, които помагат на потребителите да управляват бизнеса си по-ефективно. Една от най-полезните функции е възможността за експортиране на всички издадени документи в Microinvest Delta Pro. Това позволява на потребителите да проследяват своите документи и да гарантират, че те са винаги актуални. Освен това софтуерът предоставя модул за преглед на всички последни новини от НАП, както и формуляр за взаимопомощ между различни потребители. И накрая, функцията за импортиране на номенклатури позволява на потребителите да импортират номенклатури от Microinvest Warehouse Pro, което улеснява проследяването на техните инвентаризации. Като цяло софтуерът Microinvest Delta Pro предоставя редица мощни инструменти, които могат да помогнат на потребителите да рационализират бизнеса си.

Друга програма за фактуриране е City Free е отличен избор за предприятия от всякакъв мащаб. Програмата се инсталира бързо и лесно и е много удобна за потребителя. Тя включва всички най-нови функции и изисквания за издаване на документи в съответствие с действащото счетоводно законодателство. Със City Free можете да работите с много различни фирми едновременно, а в рамките на една фирма могат да работят много потребители едновременно. Системата разполага с разнообразни отчети и е защитена за поверителна и сигурна работа. Като цяло City Free е отличен избор за фирми от всякакъв мащаб, които се нуждаят от лесно и бързо решение за фактуриране. Програмата за номенклатура на стоките и партньорите има за цел да рационализира процеса на проследяване и управление на инвентара. Програмата включва изчерпателна база данни за всички стоки и партньори, както и солиден набор от инструменти за управление на нивата на запасите и проследяване на поръчките за покупка. Програмата е напълно мащабна, така че може да се използва от предприятия от всякакъв мащаб. Програмата за номенклатура на стоките и партньорите е безценен инструмент за фирмите, които трябва да следят наличностите си.

Фактуриране

Фактурата е данъчен документ. Съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко данъчно задължено лице, което доставя стоки или услуги, е длъжно да издава фактури и да спазва правилата за фактуриране, установени в българското законодателство.  Фактурите трябва да съдържат задължителни реквизити, като наименование на документа; десетцифрен сериен номер, който еднозначно идентифицира фактурата; дата на издаване; отличителни белези на доставчика и получателя, като идентификационен номер, име и адрес; спецификата на стоките или услугите; датата на възникване на данъчното събитие. Всички фактури трябва да се съхраняват най-малко 5 години и да се предоставят на данъчните органи при поискване.  Неспазването на тези изисквания може да доведе до санкции. Следователно е важно да се гарантира, че всички фактури се издават правилно и в съответствие със закона.

Заключение

Microinvest Invoice Pro е важен инструмент за всеки бизнес. Продуктът гарантира бързо издаване на документи и сигурно съхранение на документите, което улеснява проследяването на финансите. Продуктът има и възможност за издаване на фактури, дебитни известия, кредитни известия, проформа фактури, протоколи и други документи. Всички документи винаги съдържат актуални реквизити според последните промени в българското законодателство. Продуктът работи както с локална база данни, така и през интернет, което го прави достъпен отвсякъде. С Microinvest Invoice Pro фирмите могат лесно да управляват финансите си и да спазват най-новите нормативни изисквания.

Програмата City Free invoice е напълно безплатна за използване и може да се инсталира бързо и лесно на всеки компютър. Предприятията могат да използват програмата за издаване и отпечатване на фактури, кредитни и дебитни известия. Програмата също така позволява на предприятията да задават номер на фактурата. Освен това City Free invoice е съвместима с много различни видове операционни системи Windows.

Последни новини

04 Oct 2023

Безплатно обучение - Въведение в счетоводството

Безплатното обучение по счетоводство е страхотна възможност за всеки, който е заинтересован да придобие повече умения, които са от особено значение за бъдещите оперативни счетоводители. Про...
27 Sep 2023

Какви са ползите от професионалното обучение по ТРЗ в Accounting Academy?

Обучението по Труд и работна заплата (ТРЗ) включва различни счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения. Работната заплата и трудовите отношения изискват внимание към детайл...