СУПТО - какво е СУПТО

30.05.2022 Admin 245

Какво е СУПТО?

Софтуер за управление на продажбите в търговския обект е важен инструмент за всеки търговски обект. Позволява на предприятията да управляват информацията за продажбите, да обработват плащанията и да издават фискални касови бележки. Обикновено се използва в средите на търговията на дребно, но може да се използва и в други видове предприятия, като ресторанти или хотели. Въпреки че СУПТО може да бъде внедрена с помощта на различни технологии, той обикновено се основава на софтуер или софтуерни модули. През последните години използването му става все по-широко разпространено, тъй като предлага редица предимства пред традиционните методи за управление на информацията за продажбите. Например СУПТО може да помогне на предприятията да намалят разходите, да подобрят ефективността и да рационализират дейността си. Освен това може да предостави на предприятията ценна информация за поведението и предпочитанията на клиентите. Тъй като използването му продължава да нараства, вероятно все повече предприятия ще се възползват от многобройните му предимства. За да се гарантира, че предприятията точно проследяват продажбите и ресурсите, беше въведено задължително изискване цялата информация да се обработва чрез софтуер. Това означава, че веднага щом бъде направена заявка от клиент, всички подробности относно количеството, вида и продажната цена се съхраняват автоматично в база данни. Този процес позволява на предприятията да следят отблизо отношенията на продажбите и как те корелират с използваните ресурси. Това не само спомага за подобряване на точността и ефективността, но също така позволява на предприятията да правят необходимите промени с цел оптимизиране на рентабилността. Накратко, автоматизацията на обработката на информация е съществено изискване за всеки бизнес, който иска да работи на съвременния пазар.

В бизнеса моментът на заявката и предоставянето на стока или услуга невинаги съвпадат. Може да има времеви интервал между тях, в зависимост от конкретната дейност, която се извършва. Това често се случва, когато се използват отделни софтуери или модули за подпомагане на цялостната дейност и организация на работата в рамките на дадена организация. Например програмите за управление и софтуерът за човешки ресурси често могат да доведат до забавяне на изпълнението на дадена заявка. В такива случаи е важно да се вземе предвид въздействието, което това може да окаже върху дейността на предприятието. В зависимост от естеството на заявката забавянето на изпълнението може да доведе до значителни проблеми както за клиента, така и за компанията. Ето защо е важно да се преценят плюсовете и минусите от използването на отделен софтуер или модули, преди да се вземе решение.

Каква функционалност трябва да поддържа Вашият софтуер, одобрен като СУПТО?

Софтуерът поддържа интерфейс на български език и е задължително да има връзка с компютър. Софтуерът осигурява свързаност с ФУ по начин, който позволява получаването на информация за състоянието в реално време от ФУ. Софтуерът блокира операциите по откриване и закриване на продажби на определена работна станция, когато състоянието на ФУ не позволява издаването на ФБ. Когато състоянието на ФУ позволява издаването на ФБ, софтуерът деблокира операциите по продажба на тази работна станция. Софтуерът е разработен така, че да предоставя на клиентите лесен начин за намиране на информация за продукти, услуги и промоции. Софтуерът също така осигурява свързаност с програмите за лоялност на клиентите и позволява на клиентите да осребряват награди и да следят баланса на точките си.

Информацията за продажбите се въвежда в софтуера и той генерира Уникален номер на продажбата, който се отпечатва и записва. УНП се генерира по следния начин: индивидуален номер на ФУ - код на оператора - сериен номер на продажбата. Тази система осигурява ефективен начин за проследяване на продажбите и гарантира, че всяка продажба е уникално идентифицирана. Тя също така позволява бързо и лесно извличане на информация за продажбите, когато това е необходимо.

От съществено значение е да се поддържат точни данни за продажбите, за да се представи точно представянето на резултатите на дружеството. Поради тази причина не се правят никакви корекции на данните за приключилите продажби. Единствените разрешени действия са Отмяна - когато се правят промени в данните за продажба, която не е приключена, и Отмяна - когато се изисква корекция след приключване на продажбата. Това гарантира, че всички продажби са отчетени и че данните остават надеждни.

За да се гарантира ефикасността на контролните дейности, всеки софтуер трябва да има конфигуриран "профил за одит". Този профил ще бъде аналогичен на профила на администратора, тъй като ще дава на потребителя права само за четене. Въпреки това, за разлика от профила на администратора, профилът за одит ще предоставя достъп до функционалността и параметрите на конфигурацията на софтуера. Това би позволило да се провери дали софтуерът функционира правилно и дали параметрите на конфигурацията му са правилно зададени. Освен това профилът за одит би предоставил достъп до референтната част на софтуера. В крайна сметка, като се изисква всеки софтуер да има конфигуриран одиторски профил, ще може по-ефективно да наблюдава и контролира дейността.

Заключение

Софтуерът за управление на продажбите в търговския обект (СУПТО) е важен за бизнеса по редица причини. Първо, той може да помогне за рационализиране на процеса на продажби, като осигури централно място за цялата информация за продажбите. Това може да улесни проследяването на нивата на запасите и историята на покупките на клиентите. Освен това софтуерът за управление на продажбите може да помогне за подобряване на обслужването на клиентите, като предостави на служителите бърз достъп до информация за наличността на продуктите и техните цени. И накрая, софтуерът за точки на продажба може също така да помогне на предприятията да спазват данъчните разпоредби, като осигурява точни записи на транзакциите по продажбите. В резултат на това софтуерът за точки на продажба е ценен инструмент за предприятия от всякакъв мащаб.

Последни новини

27 Sep 2023

Какви са ползите от професионалното обучение по ТРЗ в Accounting Academy?

Обучението по Труд и работна заплата (ТРЗ) включва различни счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения. Работната заплата и трудовите отношения изискват внимание към детайл...
25 Sep 2023

40% отстъпка за професионалното обучение по Оперативно счетоводство

Отстъпката от -40% за професионалното обучение по Оперативно счетоводство в индивидуална форма е с преференциална цена от 682лв в периода от 25 септември до 29 септември – това е превъзходна възм...