НОИ - здравни осигуровки

30.05.2022 Admin 385

Здравното осигуряване е жизненоважна част от всяка обществена здравна система. Като правят вноски в здравноосигурителен фонд, гражданите могат да си гарантират, че ще получат необходимите медицински грижи в случай на заболяване или нараняване. В България съществуват два основни вида здравно осигуряване: задължително осигуряване, което се удържа от заплатите на работниците, и доброволно осигуряване, което се заплаща от самите лица. Задължителното осигуряване покрива редица основни медицински услуги, докато доброволното осигуряване осигурява покритие за по-скъпоструващи лечения. И двата вида застраховки са от съществено значение за осигуряването на достъп на всички граждани до качествено здравеопазване. Без здравно осигуряване много хора не биха могли да си позволят разходите за частно здравеопазване и биха били принудени да разчитат на често претоварената обществена здравна система. Ето защо здравното осигуряване е жизненоважен компонент на здравната система на всяка държава и трябва да бъде достъпно и на достъпни цени за всички граждани.

Какъв е размера на здравната осигуровка?

В днешния свят доброто здраве е по-важно от всякога. С нарастващите разходи за медицински грижи е от съществено значение да имате някаква форма на здравна застраховка. Българското правителството изисква всички граждани да имат здравна застраховка. Всеки месец гражданите трябва да плащат здравноосигурителна вноска в размер на 8 %. Тези, които работят на трудов договор, могат да се възползват от схемата за намалени вноски, при която работодателят плаща 60% от здравноосигурителните вноски на работника, а работникът заплаща само останалите 40%. Самостоятелно заетите лица обаче трябва сами да плащат пълния размер на дължимите здравноосигурителни вноски в сроковете, определени от държавата. За тази цел всеки месец самоосигуряващото се лице трябва да попълва декларация за плащане на здравноосигурителни вноски до края на месеца. Като гарантира, че всички граждани са здравноосигурени, България прави стъпка към осигуряване на дълъг и здравословен живот на своите граждани.

Здравноосигурителната система в страната има за цел да осигури на гражданите достъп до качествени медицински грижи. Като внасят всеки месец вноски в Здравната каса, гражданите имат право на редица привилегии, включително безплатно ползване на обществени болници и намалени такси за някои медицински процедури. Освен това здравноосигурителната система осигурява спешна помощ за тези, които се нуждаят от нея. В резултат на това здравноосигурителната система е важна част от ангажимента на страната да осигури качествени медицински грижи за всички свои граждани.

Как да проверите вашите здравни осигуровки?

Ако някога не сте сигурни в здравноосигурителния си статус, най-добре е да проверите на уебсайта на Националната агенция за приходите. По-специално, порталът за електронни услуги предлага безплатен достъп до различни услуги, една от които е проверка на здравноосигурителните вноски. Всичко, от което се нуждаете, е вашето ЕГН, личният ви идентификационен номер (ЛНЧ/Служебен номер) или БУЛСТАТ номерът ви за юридически лица. След като разполагате с тази информация, проверката на здравноосигурителния ви статус е лесна и може да ви осигури спокойствие. Затова следващия път, когато не сте сигурни в осигуряването си, не забравяйте да посетите уебсайта на Националната агенция за приходите.

Въвеждането на датата ви на раждане в системата ще ви позволи да видите резултатите от проверката на здравното ви осигуряване. Тук можете да видите дали имате непрекъснати или прекъснати здравноосигурителни права. Ако имате прекъснати здравноосигурителни права, е важно да направите необходимите справки в съответния клон на НАП във вашето населено място, за да отстраните проблема и да можете да се възползвате от държавното здравеопазване. Държавното здравеопазване е жизненоважна услуга, която може да ви помогне да запазите здравето си и да ви предпази от финансови затруднения в случай на заболяване или нараняване. Като се уверите, че имате непрекъснато здравно осигуряване, можете да сте сигурни, че се възползвате от всички предимства, които предлага държавното здравеопазване.

В случай, че имате дължими суми за здравно осигуряване и лихвите по тях можете да платите по банков път в определената териториална структура на НАП по постоянния ви адрес. Дължимите суми за здравно осигуряване и лихвите по тях се определят в решенията на здравната каса и се изчисляват от датата на тяхното изискуемост до датата на пълното им изплащане. При извършване на банков превод трябва да посочите личния си номер, името и адреса си. Ако имате въпроси относно начина на извършване на банков превод, моля, свържете се с местния офис на НАП.

За много хора здравното осигуряване е необходимо зло. Те плащат вноските си всеки месец, но смятат, че невинаги получават най-доброто съотношение между качество и цена. Предоставяните от държавата здравни грижи, които би трябвало да се покриват от застраховката, често не са достатъчни. Лекарите може да имат ограничен брой направления, а хроничните проблеми могат да бъдат много трудни за овладяване. В резултат на това много хора смятат, че плащат за здравно осигуряване, но не винаги получават необходимите грижи. Това е сложна и често разочароваща система, но с нея трябва да се научим да живеем.

Здравни осигуровки за чужденци в страната

Като чужденец, живеещ в България, сте длъжни да поддържате здравна застраховка, ако искате да останете в страната за повече от шест месеца. Можете да направите това, като плащате здравноосигурителни вноски за шест последователни месеца или като платите 12 месечни вноски наведнъж. Ако обаче в момента не живеете в България, като български гражданин все още имате право да плащате здравни осигуровки и да се възползвате от болнично лечение. Това е чудесен начин да гарантирате, че вие и вашето семейство винаги сте осигурени в случай на спешност. Като се възползвате от тази програма, можете да сте спокойни, че винаги ще имате достъп до качествено здравеопазване.

Заключение

В България социалноосигурителните вноски са задължителни за всички работници и се изчисляват като процент от брутната им заплата. Вноските се внасят в различни фондове, от които след това се изплащат обезщетения на нуждаещите се лица, отговарящи на условията. Основните видове обществено осигуряване в България са здравното осигуряване и социалното осигуряване. Здравното осигуряване покрива рисковете от болести и трудови злополуки, докато социалното осигуряване осигурява защита срещу старост, инвалидност, безработица и други рискове. Като правят редовни вноски в тези фондове, работещите в България могат да си осигурят финансова подкрепа в случай, че изпитат някое от тези затруднения.

Последни новини

14 May 2024

Стратегии за увеличаване на приходите във вашия бизнес: ролятa на счетоводството и финансите

Увеличаването на приходите е ключов елемент за успешното развитие на всяка бизнес организация. За да постигнете този цел, необходимо е да изградите ефективни стратегии, които да ви позволят ...
26 Apr 2024

Променящи се перспективи: кога частните пенсионни дружества ще могат да влагат във високорискови активи?

Георги Тодоров, изпълнителен директор на ПОАД "ЦКБ-Сила", сподели в предаването "Светът е бизнес", че младите осигурени лица за втора пенсия настояват за по-висока доходност, като търсят рисков...