Смяна на счетоводител - как да сменим счетоводителя си безболезнено?

31.05.2022 Admin 495

Счетоводителят е специалист, който предоставя на клиентите си финансови и данъчни съвети. Ролята на счетоводителя е от решаващо значение за подпомагането на клиентите да вземат информирани решения относно финансовите си дела. Счетоводителите също така изготвят и поддържат финансова документация, като гарантират, че тя е точна и актуална. В допълнение към финансовия си опит много счетоводители предлагат и услуги по водене на счетоводство, изчисляване на заплати и управление на данъци. В резултат на това те са съществена част от много предприятия. Счетоводството е процес на записване, класифициране и обобщаване на финансовите транзакции, за да се осигури информация, която може да се използва при вземането на бизнес решения. То е жизненоважна част от всеки бизнес и е важно счетоводните задължения да се изпълняват правилно. Много счетоводители предлагат пълен набор от услуги по водене на счетоводство, данъци и управление на заплати, което ги прави ценен актив за много компании.

Защо се налага да сменим счетоводителя?

Едно от най-честите оплаквания на хората от счетоводните им услуги е липсата на комуникация. Счетоводителите често са заети и може да е трудно да се свържем с тях. Това може да бъде разочароващо, когато имате въпроси или се нуждаете от помощ във връзка с финансите си. Друго често срещано оплакване е, че счетоводителите не отговарят своевременно на телефонни обаждания или имейли. Това може да затрудни навременното получаване на необходимата ви информация. Някои хора се оплакват, че счетоводителите не осигуряват адекватно обслужване на клиентите. Това може да бъде разочароващо, ако чувствате, че не получавате необходимата помощ от счетоводителя си. В крайна сметка е важно да намерите счетоводна услуга, която ви е удобна и която отговаря на вашите нужди.

Всеки собственик на бизнес знае, че управлението на финансите е важна част от управлението на успешна компания. Счетоводителят може да играе жизненоважна роля в проследяването на приходите и разходите, изготвянето на финансови отчети и предлагането на съвети за данъчни и инвестиционни стратегии. Дори и най-способният счетоводител обаче може да не е подходящ за всеки бизнес. Ако обмисляте смяна на счетоводната фирма, важно е първо да разгледате внимателно настоящата си ситуация. Доволни ли сте от нивото на обслужване, което получавате? Задоволяват ли се нуждите ви? Виждате ли резултати, които оправдават разходите? Ако не, може би е време да направите промяна. Но преди това е добре да проведете вътрешен одит, за да сте сигурни, че смяната на счетоводната фирма е правилното решение за вашия бизнес. В противен случай може да се стигне до промяна, която в крайна сметка да се окаже контрапродуктивна.

Много предприятия са се сблъсквали с противоречия със своя счетоводител относно таксите. Независимо дали става въпрос за високата цена на услугите или за постоянно променящите се такси, може да е трудно да се предвиди бюджет за счетоводните разходи. Тази несигурност често оказва натиск върху собствениците на фирми да пестят от отчети или изобщо да се откажат от тях. Това обаче може да се окаже скъпоструваща грешка. Без точни финансови отчети е трудно да се вземат правилни решения за вашия бизнес. Освен това, ако не сте в течение на подаваните отчети, може да бъдете подложени на значителни санкции от страна на правителството. Поради това е важно да намерите счетоводител, който е готов да обясни своите такси и предоставя качествени услуги на справедлива цена. С малко усилия можете да избегнете досадните битки за такси и да получите отчетите, от които се нуждаете, за да управлявате ефективно бизнеса си.

Как да намерим нов счетоводител безпроблемно?

Когато става въпрос за финансови въпроси, винаги е по-добре да бъдете проактивни, отколкото реактивни. Това важи с особена сила за избора на счетоводител. Много собственици на фирми изчакват, докато изпаднат във финансова криза, преди да потърсят професионална помощ, но това често е твърде късно. Дотогава отношенията със счетоводителя често са изпълнени с напрежение и недоверие. Много по-добре е да изберете счетоводител, преди да се нуждаете от него, за да можете да установите добри работни отношения от самото начало. По този начин, ако и когато се сблъскате с финансови затруднения, вече ще имате стабилно партньорство, което ще ви помогне да преодолеете проблемите.

За предприятията краят на календарната година е важен момент за данъчни цели. Данъкът върху доходите и годишните финансови отчети се изготвят на базата на календарната година, така че началото на новата година обикновено е най-удобният момент за смяна на счетоводителя. Това дава възможност на новия счетоводител да започне на чисто счетоводството и гарантира, че всички документи са актуални. То също така позволява на предприятията да се възползват от всички нови данъчни закони или промени в счетоводните стандарти, които може да са в сила за новата година. Ето защо, ако обмисляте смяна на счетоводителя, вероятно най-подходящият момент за това е след края на отчетния период.

Когато ползвате услугите на счетоводител, е важно да имате сключен договор. Този договор трябва да очертава обхвата на работата, която трябва да се извърши, както и отговорността на счетоводителя в случай, че нещо се обърка. Без договор може да бъде много трудно да се потърси отговорност от счетоводителя за нанесени щети. Това е така, защото няма ясно споразумение за това каква работа е трябвало да бъде извършена. Освен това, ако счетоводството бъде поето през годината, не винаги е ясно какво принадлежи на предишния счетоводител и какво на новия. В резултат на това договорът е от съществено значение, за да се гарантира, че и двете страни знаят своите права и задължения.

При смяна на счетоводител е важно да се уверите, че сте получили цялата необходима документация. Това ще осигури плавен преход и ще сведе до минимум риска от прекъсване на дейността ви. Пълният списък на документите, които трябва да бъдат изискани от стария счетоводител, зависи от естеството на дейността на вашето дружество, но следва да бъдат предадени следните документи: оригинални документи; хронологични ведомости, главни книги, хронологични регистри, салда на контрагенти (доставчици и клиенти), валутни салда; данъчни декларации, декларации по ДДС, дневници за покупки и продажби; ведомости за заплати, трудови договори и трудови досиета; кореспонденция с НАП, доклади от проверки и ревизии, актове; амортизационни планове и инвентарни книги; банкови извлечения; оригинали на пълномощни. С тези документи в ръка можете да сте сигурни, че разполагате с цялата информация, която ви е необходима, за да продължите да управлявате бизнеса си безпроблемно.

Заключение

Никой не желае очакванията му да не бъдат оправдани, особено когато става въпрос за нещо толкова важно като счетоводните услуги. Много хора обаче се чувстват обвързани с настоящия си счетоводител, защото са емоционално привързани или нямат информация за други възможности. Ако счетоводните ви услуги не отговарят на очакванията ви, не се страхувайте да смените счетоводителя. Това е лесен и безболезнен процес и може да се изненадате колко по-добре се чувствате с нов счетоводител, който е по-настроен към вашите нужди. Не позволявайте да бъдете задържани от лоши взаимоотношения - направете промяната днес и започнете на чисто.

Последни новини

27 Sep 2023

Какви са ползите от професионалното обучение по ТРЗ в Accounting Academy?

Обучението по Труд и работна заплата (ТРЗ) включва различни счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения. Работната заплата и трудовите отношения изискват внимание към детайл...
25 Sep 2023

40% отстъпка за професионалното обучение по Оперативно счетоводство

Отстъпката от -40% за професионалното обучение по Оперативно счетоводство в индивидуална форма е с преференциална цена от 682лв в периода от 25 септември до 29 септември – това е превъзходна възм...