Фактуриране онлайн

01.06.2022 Admin 277

Издаването на фактури и сметки е задача, която е от съществено значение за всяка голяма или малка компания. По-специално проформа фактурите са важни документи, тъй като те помагат да се гарантира, че счетоводните записи както на продаващата, така и на купуващата компания са в ред. В днешната цифрова ера все повече фирми се отказват от издаването на фактури на хартия и се насочват към използването на безплатен софтуер за издаване на фактури. Тази тенденция вероятно ще се запази и в бъдеще, тъй като предприятията все повече търсят начини за рационализиране на дейността си и намаляване на разходите. Важно е обаче да се отбележи, че издаването на фактури без хартия не означава, че компаниите могат да пестят от точност или контрол на качеството. Фактурите и сметките все още трябва да бъдат внимателно проверявани за грешки, преди да бъдат издадени, за да се избегнат всякакви потенциални проблеми в бъдеще.

Какво е фактура?

Фактурата е документ, който освен че отразява стойността на доставката, служи и като доказателство за данъкоплатеца в случай на проверка от страна на данъчните органи. Следователно задължението за издаване на фактура има и данъчни последици. От фискална гледна точка издаването на фактура означава, че данъкоплатецът действително е извършил сделка - доставил е стоки или услуги срещу заплащане. Следователно фактът, че той издава фактура за тази доставка, е само доказателство за това, което вече е направил от счетоводна гледна точка.

Вие издавате фактурата: на хартия или в електронен формат. В два екземпляра - един за получателя и един за вас като доставчик. Не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката (обикновено датата, на която е извършена продажбата или е предоставена услугата) или от датата на получаване на авансовото плащане.

Онлайн фактуриране

Ако сте като повечето собственици на фирми, вероятно изпращате много фактури всеки месец. Изпращането на фактури на хартиен носител може да отнеме много време и да е неефективно, а и често води до изгубване или неправилно поставяне на документите. С електронното фактуриране можете да елиминирате много от тези проблеми. Електронното фактуриране е електронна алтернатива на традиционното фактуриране на хартия, която предлага много предимства. От една страна, тя е много по-бърза и по-ефективна. Освен това можете да преглеждате и управлявате финансовите си документи онлайн, което улеснява следенето на финансите ви. И накрая, електронното фактуриране може да помогне за намаляване на разходите, тъй като отпада необходимостта от хартия, пликове и марки. Като цяло преминаването към електронно фактуриране е разумен избор за всяка компания, която иска да рационализира търговските си процеси. Може би най-доброто от всичко е, че електронното фактуриране е екологично, тъй като премахва необходимостта от хартиени фактури. Така че, ако търсите по-добър начин за изпращане на фактури, помислете за електронно фактуриране. То е бързо, ефективно и полезно за планетата.

Основни предимства на безплатен софтуер за онлайн фактуриране

С помощта на софтуер можете да създавате, отпечатвате, експортирате в PDF и изпращате по имейл различни документи. Това включва фактури за покупки и продажби, дебитни и кредитни известия, касови бележки и платежни документи, както и платежни нареждания към физически, юридически лица и бюджета. Всеки вид документ има свое специфично предназначение и формат, затова е важно да изберете подходящия за вашите нужди. Например, ако изпращате платежно нареждане до физическо лице, ще трябва да включите личните му данни, като име и адрес. От друга страна, ако изпращате платежно нареждане на юридическо лице, като например дружество или правителство, ще трябва да включите неговия регистриран адрес и номер по ДДС. Софтуерът ще улесни  създаването на тези документи бързо и точно, така че можете да сте сигурни, че плащанията ви ще бъдат обработени безпроблемно.

Платформата E-faktura.bg поддържа сигурен обмен на широк спектър от електронни документи между доставчици и купувачи. Тя предлага лесен и ефективен начин за електронно управление на фактури, стокови разписки, уведомления, рекламни материали, сертификати, застраховки и други подробни разпечатки. Системата използва структуриран XML формат за електронните фактури, което спомага за осигуряване на съвместимост между различните софтуерни приложения. Освен това платформата позволява прикачване на документи във всякакъв формат, което я прави универсален инструмент за предприятия от всякакъв тип. Благодарение на E-faktura.bg обменът на документи по електронен път вече е по-прост и по-сигурен от всякога.

За бизнес сектора това означава, че доставчиците могат да ускорят плащанията, като премахнат необходимостта от отпечатване, изпращане по пощата или по факс на фактури. Освен това предприятията могат по-лесно да проследяват плащанията и да контролират разходите. За правителствените агенции електронното фактуриране може да помогне за рационализиране на процесите на възлагане на обществени поръчки и за подобряване на прозрачността. В крайна сметка сигурният обмен на електронни документи спестява време и пари, като същевременно намалява сложността и риска.

Microinvest също създаде нова система, която ще помогне за оптимизиране процеса на фактуриране. При електронното фактуриране ще получавате фактурите си по имейл и можете просто да кликнете, за да ги платите онлайн. Вече не са необходими хартиени фактури или печати! Тази система също така ще премахне необходимостта от ръчно въвеждане на данни, което ще ви спести време и ресурси. Освен това електронното фактуриране е по-сигурно от традиционните методи, а също така е и екологосъобразно. Така че защо да не преминете към този по-лесен и по-ефективен начин за правене на бизнес? Ще се радвате, че сте го направили!

Клиентите на компанията, които използват Microinvest, също могат да се възползват от предимствата на работата с електронни документи. Процесът е разработен така, че да бъде максимално лесен и удобен, като се състои във възможността за импортиране на фактури, дебитни и кредитни известия, създавани ежедневно в търговския софтуер, в InvoicePro.bg, за да бъдат изпратени по електронна поща. Самото изпращане се извършва автоматично с едно натискане на бутон и едновременно до голям брой получатели, чиито координати са предварително въведени в Microinvest. Това спестява ценно време и енергия, които могат да бъдат инвестирани в други области на бизнеса.

Заключение

Електронното фактуриране революционизира начина, по който предприятията обработват фактури и плащания. С електронното фактуриране предприятията могат да оптимизират процеса на фактуриране и да спестят време и пари. С нашето приложение предприятията могат да преглеждат новоиздадени фактури или да търсят архивирани фактури, както и да импортират данните от фактурите директно в счетоводната си система. Електронното фактуриране е лесно за използване и не изисква предварителна подготовка. Нашето приложение улеснява фирмите да започнат да използват електронното фактуриране и да започнат да извличат ползи.

Последни новини

06 Dec 2023

Нова тенденция на пазара на имоти: Растящ интерес към по-малки жилища и селски къщи

На фона на динамичните промени в обществото и икономиката, пазарът на имоти в България преживява интересна еволюция. Последната тенденция показва, че народът улавя недвижимите имоти като то...
06 Dec 2023

"Лукойл" обмисля продажбите на активите си в България: Какъв ще е ефектът върху пазара на горивата?

Руслан Стефанов с коментар по тематаСпоред последното съобщение от "Лукойл", компанията официално разглежда възможността за продажба на своите активи в България. Този ход на руската енергий...