Обяви за работа за Счетоводител

13.07.2022 Admin 812
Като счетоводител една от основните ви отговорности е да анализирате финансовата информация и да изготвяте финансови отчети. Това включва водене на отчетност за активите, пасивите, печалбите и загубите, както и за данъчните задължения. Освен това трябва да можете да прогнозирате приходите и разходите и да представяте тази информация на ръководството на фирмата. Освен това може да отговаряте за проучване на дейностите на фирмата от счетоводна гледна точка и за изчисляване на данъчните задължения. За да вършите всичко това ефективно, трябва добре да разбирате счетоводните принципи и да умеете да използвате счетоводен софтуер. Ако притежавате тези умения, кариерата на счетоводител може да бъде както предизвикателна, така и удовлетворяваща. Ако обаче нямата подобна квалификация, тя може да придобита в Счетоводната академия за срок от 3 до 10 месеца в зависимост от това дали избирате индивидуална форма или групова подготовка. За повече информация, вижте това обучение.

Програма за квалификация като Оперативен Счетоводител

Преди да кандидатствате по обяви за оперативни счетоводители, трябва да сте сигурни, че притежавате нужните умения и подготовка. Счетоводната академия е единствената образователна институция в България, която включва учащите в специализирана програма за кариерен старт, която дава възможност до 3-4 месеца да се преквалифицирате и да стартирате новата си кариера.

Нашата програма включва следните 4 етапа:A) Квалификация по атрактивна професия - преди да започнете да търсите обяви за работа, трябва да придобиете квалификационна степен като Оперативен счетоводител с реални практически умения. Грешно е вярването, че Оперативен счетоводител се става с диплома за висше образование. Всъщност, според закона за професионалното обучение, Оперативен счетоводител е професия, която се придобива в Център за професионална квалификация, като Счетоводната академия към Нет Ит.

B) Подготовка за започване на работа - за да бъдете избрани сред множеството конкуренти на пазара на труда, ние ще отделим време и усилия да ви подготвим за предстоящите интервюта или предстоящите клиенти с които ще преговаряте

C) Съдействие при намиране на работа - Счетоводната академия и единствената образователна институция в сферата с реално действащ кариерен център, който подпомага учащите при подбора на работодатели, помага при кандидатстването по обяви за работа, както и реално съдейства с изпращане на CV-та и препоръка на наши клиенти към партньори-работодатели

D) Започване на работа - След период от 3 до 10 месеца вие ще имате реална възможност да започнете работа за своя нов работодател или за свои частни клиенти. 

Последни новини

04 Oct 2023

Безплатно обучение - Въведение в счетоводството

Безплатното обучение по счетоводство е страхотна възможност за всеки, който е заинтересован да придобие повече умения, които са от особено значение за бъдещите оперативни счетоводители. Про...
27 Sep 2023

Какви са ползите от професионалното обучение по ТРЗ в Accounting Academy?

Обучението по Труд и работна заплата (ТРЗ) включва различни счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения. Работната заплата и трудовите отношения изискват внимание към детайл...