Orsteĸ A/S прави голяма инвестиция в завод за производство на нисковъглеродни горива

20.12.2022 Admin 427
Чистите горива са все по-важна част от световната енергийна икономика и една компания прави голяма крачка напред в тази област. Oрstеd A/S, мултинационална компания за възобновяема енергия, е инвестирала над 145 млн. долара за изграждането на най-голямото в Европа съоръжение за производство на нисковъглеродни горива в Северна Швеция. Този проект, известен като Flаgѕhіроnе, ще бъде открит през 2025 г. и има потенциала да направи революция в производството на чисти горива 

Какво е чисто гориво? 
Чистото гориво се отнася до всеки вид гориво, което се произвежда с по-ниски емисии от традиционните изкопаеми горива. Това включва биогорива, произведени от селскостопански продукти и отпадъчни потоци, горива на водородна основа, като например електро-метанол и други синтетични горива, и дори технологии за улавяне на CO2. Тези чисти горива могат да се използват за задвижване на превозни средства или за производство на електроенергия, което ги прави привлекателен вариант за компаниите, които искат да намалят емисиите си 

Съоръжението във Flаgѕhіроnе
Съоръжението във Flаgѕhіроnе ще бъде първото по рода си в Европа и ще има капацитет да произвежда до 50 000 метрични тона е-метанол годишно. То ще използва комбинация от суровини, получени чрез отпадъчни потоци и водородна eĸтpoлизaция, както и технологии за улавяне на CO2. Тази мащабна инвестиция демонстрира ангажимента на Огѕтеԁ за разработване на чисто гориво за бъдещето 

Значение на проектите за чисти горива 
Проектите за чисти горива като този, изграждан от Oрstеd A/S, са от съществено значение за намаляване на емисиите от транспорта и други източници. Освен че намаляват въздействието върху околната среда, тези проекти създават работни места в сектора на възобновяемата енергия и осигуряват икономически ползи за регионите, в които са разположени. Тъй като все повече компании инвестират в технологии за чисти горива, можем да очакваме да видим положителни промени както в околната среда, така и в икономиката ни 

Инвестицията на Orsteĸ A/S в размер на над 145 млн. долара в най-голямото съоръжение за производство на нисковъглеродни горива в Европа е вълнуващо развитие, което има потенциала да направи революция в производството на чисти горива на континента. Този проект не само ще спомогне за намаляване на емисиите от транспортни източници, но и ще създаде работни места и ще генерира икономически ползи за Северна Швеция. Тъй като все повече компании инвестират в проекти за зелена енергия като този, скоро трябва да започнем да виждаме значителни подобрения в нашата околна среда!

Последни новини

16 Feb 2024

Националният осигурителен институт отчита ръст на приходите за януари 2024 г.

Според последните данни, представени от Националния осигурителен институт (НОИ), за януари 2024 г., бюджетът на институцията е обогатен с допълнителни 116,8 млн. лв. приходи в сравнение със същия п...
07 Feb 2024

Данъчни облекчения за 2024

Законодателството предоставя възможност на лицата, които са получили облагаеми доходи през предходната година, да намалят данъчната си основа чрез предвидените в закона данъчни облекчения....