Как технологиите трансформират счетоводството днес?

22.02.2023 Admin 723

Технологиите постоянно променят начина, по който правим бизнес. В областта на счетоводството напредъкът в цифровизацията и технологиите трансформира коренно деня на счетоводителя. От изкуствения интелект и роботиката през облачните технологии до мобилното счетоводство и блокчейн технологиите - цифровизацията рязко измени счетоводния пейзаж. Нека разгледаме по-отблизо как технологиите революционизираха счетоводството днес.

Въвеждане на изкуствен интелект и роботика

Изкуственият интелект и роботиката са два от най-важните компоненти на цифровата трансформация в счетоводството. Изкуственият интелект дава възможност на машините да се „учат“от данните, така че да могат да вземат решения по-бързо от хората. Това предимство на изкуствения интелект може да се използва за автоматизиране на повтарящи се задачи като въвеждане на данни или финансов анализ. От друга страна, автоматизацията на роботизираните процеси позволява на софтуерни роботи да извършват рутинни процеси с по-голяма скорост и точност, отколкото хората. Това спомага за повишаване на ефективността и същевременно за намаляване на разходите, свързани с ръчния труд.

Бизнес интелигентност и обработка на големи обеми данни

Бизнес интелигентността (BI) дава на счетоводителите достъп до информация в реално време, която иначе би била недостъпна или трудна за получаване. С инструментите за бизнес интелигентност счетоводителите могат бързо да анализират големи масиви от данни и да генерират изводи, които не биха били възможни преди. Освен това обработката на големи обеми от данни позволява на счетоводителите да се възползват от неизползвани досега източници на данни, като например публикации в социалните медии или проучвания за обратна връзка с клиенти. Като използват тези данни, счетоводителите могат да получат ценна информация за поведението на клиентите, която може да помогне за вземането на стратегически решения за техните клиенти или организация.

Въвеждане на облачните технологии в изчислителната техника

Изчислителните облаци позволиха на компаниите да съхраняват данни от разстояние, вместо да разчитат на физически сървъри или твърди дискове - и да имат достъп до тях от всяка точка с интернет връзка. Това улеснява счетоводителите да споделят документи или да си сътрудничат по проекти с колеги, намиращи се навсякъде по света. Освен това базираните на облак системи често са по-евтини от традиционните ИТ решения, тъй като не изискват закупуване на хардуер или текущи разходи за поддръжка.

Разработване на по-сложен данъчен софтуер

Данъчният софтуер е извървял дълъг път през годините, тъй като са разработени по-сложни програми специално за данъчните специалисти, които се нуждаят от актуална информация относно изискванията и сроковете за подаване на декларации, съответните разпоредби и инструменти за управление на информацията за клиентите. Използването на тези инструменти значително намалява времето, прекарано в ръчно попълване на формуляри, което освобождава ресурси за други задачи, като например подпомагане на клиентите по въпроси, свързани със спазването на изискванията, или предоставяне на стратегически съвети, свързани с дължимите данъци или наличните кредити, като например приспадания или възстановяване на дължими суми. 

Автоматизиране на рутинните процеси

Технологията за автоматизация позволява рутинни процеси, като например съгласуване на задължения, приходи и изчисляване на фактури, да се извършват много по-бързо от всякога, като се елиминират ръчните стъпки в тези процеси, което спестява време и пари. Счетоводителите вече могат да се съсредоточат върху по-сложни задачи, вместо да губят ценно време за попълване на рутинни документи, които лесно могат да бъдат автоматизирани.    

Мобилно счетоводство

Приложенията за смартфони направиха възможно както за счетоводителите, така и за собствениците на малък бизнес да управляват финансови документи от разстояние от всяко място с интернет връзка, независимо дали са у дома, на почивка или дори в офиса на клиент в другия край на града.

Социални мрежи и техники за дигитален маркетинг за намиране на клиенти

Сайтовете за социални мрежи като Facebook, Twitter, Instagram предоставят на бизнеса директен канал, чрез който той може да достигне до потенциални клиенти онлайн, без да харчи пари за скъпи рекламни кампании.

Разширена и виртуална реалност

Технологиите за разширена реалност (AR) и виртуална реалност (VR) позволяват на потребителите да взаимодействат с 3D модели или да се потопят в завладяващи преживявания. Приложенията за виртуална реалност могат да се използват за създаване на виртуални симулации, които позволяват на счетоводителите да упражняват различни сценарии, без да рискуват реални пари или ресурси. Това осигурява безопасна среда, в която те могат да изследват различни възможности, преди да ангажират ресурси или да вземат важни решения. Симулациите във виртуалната реалност могат също така да помогнат за бързото обучение на нови служители, така че те да могат да навлязат в работата по-бързо, отколкото традиционните методи биха им позволили.

Блокчейн технологии

Блокчейн технологиите предлагат сигурна платформа, в която транзакциите между две страни се осъществяват с помощта на криптографски алгоритми, комбинирани с разпределени счетоводни книги, които осигуряват допълнителни мерки за сигурност срещу измамници, опитващи се да получат неоторизиран достъп до системите на организацията.

Технологиите правят революция в счетоводството, като автоматизират рутинни задачи, които преди това са били извършвани на ръка - предоставят информация в реално време чрез бизнес разузнаване; дават възможност за дистанционно сътрудничество чрез изчисления в облак; използват по-усъвършенстван данъчен софтуер; подобряват работата с клиенти чрез социални мрежи; въвеждат възможности за разширена реалност; осигуряват сигурни транзакции чрез блокчейн технологии и много други! С тези постижения на съвременните технологии се повишава ефективността и същевременно се намаляват разходите, свързани с ръчния труд, като по този начин организациите в световен мащаб извличат по-големи ползи от инвестициите си в иновативни стратегии за цифрова трансформация в счетоводната индустрия! Като изпреварваме новите тенденции, свързани с технологичния напредък в счетоводството, ние гарантираме успеха си днес и утре!

Последни новини

11 Apr 2024

Срокът за подаване на декларации за авансови вноски за 2024 година се Приближава

Само след четири дена изтича срокът за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2024 година. В съответствие с чл. 87а и чл. 88 от Закона за корпоративното подо...
03 Apr 2024

Външно счетоводно обслужване

В днешния динамичен свят на бизнеса, където всяко предприятие, независимо от мащаба и отрасъла, се изправя пред предизвикателството да води своето счетоводство висококачествено, външното сч...