Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения