Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете как да работите с най-популярния счетоводен софтуер

Научете как бързо и лесно да работите със счетоводната програма Ажур

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Безплатно

Надградете знанията си

Безплатно

Научете правата си при ситуация на безработица

Безплатно

Компенсация на работодателите

Безплатно

Запознайте се с особеностите при попълването и подаването на декларацията

Безплатно

Оптимизирайте процеса по вземане на управленски решения

Безплатно

Задълбочен финансов анализ за успешен мениджмънт