14 May 2024

Стратегии за увеличаване на приходите във вашия бизнес: ролятa на счетоводството и финансите

Увеличаването на приходите е ключов елемент за успешното развитие на всяка бизнес организация. За да постигнете този цел, необходимо е да изградите ефективни стратегии, които да ви позволят да растете и да се развивате на конкурентния пазар. В тази статия ще разгледаме някои от най-ефективните стратегии за увеличаване на приходите във вашия бизнес ...
26 Apr 2024

Променящи се перспективи: кога частните пенсионни дружества ще могат да влагат във високорискови активи?

Георги Тодоров, изпълнителен директор на ПОАД "ЦКБ-Сила", сподели в предаването "Светът е бизнес", че младите осигурени лица за втора пенсия настояват за по-висока доходност, като търсят рискови инвестиции за сериозен ръст на доходността си. Това предизвиква нуждата от мултифондова система, която да отговаря на различните цели и възрастови групи. Т...
26 Apr 2024

БНБ обяви промени с електронното банкиране

Г-н Петър Чобанов, подуправител на БНБ и ръководител на управлението "Банково", при откриването на банковия форум "Banking Today", изрази благодарност към организаторите за тяхната инициатива и подчерта важността на темите за разговор включително банкови политики, финансови иновации и развитие на финтех сектора. Той обсъди значението на електроннит...
11 Apr 2024

Срокът за подаване на декларации за авансови вноски за 2024 година се Приближава

Само след четири дена изтича срокът за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2024 година. В съответствие с чл. 87а и чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), дружествата трябва да подадат тази декларация до 15 април.Кой трябва да подаде декларацията? Формулярът се изисква от лицата, подл...
03 Apr 2024

Външно счетоводно обслужване

В днешния динамичен свят на бизнеса, където всяко предприятие, независимо от мащаба и отрасъла, се изправя пред предизвикателството да води своето счетоводство висококачествено, външното счетоводно обслужване се явява като ключово решение. Законовите изисквания налагат на компаниите задължението да поддържат точна и актуална счетоводна документация...
03 Apr 2024

Повишения на пенсиите на 350 000 души

От 01.04.24г, важни промени в пенсионната система обещават значителни повишения в пенсионните вноски за над 350 000 пенсионери в страната. Националният осигурителен институт (НОИ) обяви, че ще извърши служебно преизчисление на пенсиите на тези хиляди хора, като особено внимание ще се обърне на онези, които са придобили допълнителен осигурителен ста...
27 Mar 2024

България на път към Еврото: Нов закон за въвеждане на общата европейска валута

В България се приближава исторически момент - въвеждането на еврото като официална валута на страната. Според последните съобщения от финансовото министерство, проектът за въвеждане на общата европейска валута е в напреднал етап и е в момента на обществено обсъждане. Законопроектът, който предвижда тази историческа промяна, вече е одобрен от Европе...
25 Mar 2024

НОИ въвежда единен портал за електронни услуги

Националният осигурителен институт (НОИ) обяви внедряването на иновативен инструмент, който обещава да промени начина, по който осигурените лица, самоосигуряващите се и осигурителите достъпват и управляват своите социалноосигурителни въпроси. Новият Единен портал за електронни услуги на НОИ представлява съвременно решение, което обединява всички съ...
25 Mar 2024

Последна седмица за ползване на 5% отстъпка по данъчната декларация

Само една седмица остава до изтичането на срока за ползване на отстъпката от 5% от данъка за довнасяне при подаване на годишната данъчна декларация. Физическите лица трябва да подадат своите декларации електронно до 1 април, като внесат пълния размер на данъка за довнасяне, намален с отстъпката, и да нямат непогасени публични задължения. Това напом...
22 Mar 2024

Рекорден брой нови пенсии в България през 2023 година

През четвъртото тримесечие на миналата година, Националният осигурителен институт (НОИ) отпусна над 26 000 нови пенсии, съобщава Българското национално радио (БНР). Това е само част от общия брой от 100 213 нови пенсии, предоставени през цялата 2023 година. В същото време, прекратените пенсии през същата година надхвърлят 105 000, като почти всички...
22 Mar 2024

Разходите на държавното обществено осигуряване за временна неработоспособност се увеличават

Според последните статистически данни, разходите на държавното обществено осигуряване за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване се увеличават значително. През 2023 година те достигат 869 720 546 лв., което е с 22,6 млн. лв. повече от предходната година.Средният размер на изплащаните суми за един болни...
19 Mar 2024

Увеличение на разходите на Държавното обществено осигуряване през първите два месеца на 2024 г.

През първите два месеца на текущата година, Държавното обществено осигуряване (ДОО) в България отчита значително увеличение на общите разходи спрямо същия период от миналата година. Според данни от Националния осигурителен институт (НОИ), разходите са се увеличили с над 500 млн. лева.Приходи и разходи:Към февруари 2024 година, общият размер на отче...
19 Mar 2024

Процедура за признаване на здравноосигурителни периоди в чужбина: Как да се осигурите правилно

В днешно време, свободното движение на хора в Европейския съюз (ЕС) и други свързани страни е основна част от живота на мнозина. Този процес, обаче, често води до въпроси относно правата и ползите, които хората имат в различните страни, особено по отношение на здравното осигуряване. Един от начините за признаване на здравноосигурителни периоди...
08 Mar 2024

Какво е одит и за какво служи

Одитът е ключов процес в сферата на счетоводството и финансите, който играе важна роля за точността на финансовата информация на дадена организация. Той представлява обективно проучване и оценка на финансовите отчети, операциите и системите на вътрешен контрол с цел установяване на тяхната правомерност, точност и справедливост.Цел на одитаГлавната ...
08 Mar 2024

Финансов анализ и прогнозиране в счетоводството

Финансовият анализ и прогнозирането са критични елементи за всяко предприятие, тъй като предоставят ценна информация, необходима за вземане на стратегически решения. От Accounting Academy ще разгледаме значението на тези процеси, както и основните инструменти, които могат да се използват за успешно им изпълнение.Финансовият анализ играе ключова рол...
07 Mar 2024

Новите законодателни промени при работата от вкъщи

Работа от вкъщи, но само след уговорка в писмена форма с работодателя. Това са изменения в трудовото законодателство, които очакват окончателното гласуване в пленарната зала."Уредбата за работа от разстояние съществува от 2011 г. Оттогава съществува изискване да се сключва допълнително споразумение към трудовия договор при работа от разстояние. Не ...
07 Mar 2024

В края на 2023 г. е отчетена 2123 лв. средна работна заплата в България

Средната работна заплата в България през четвъртото тримесечие на 2023 година достигна 2123 лева, като се отбелязва увеличение от 13% в сравнение с предходната година. Този анализ е направен от Министерството на труда и социалната политика.В София увеличението на средната работна заплата е най-голямо и достига 36,6%, като така в столицата средната ...
05 Mar 2024

През първите два месеца на текущата година, държавният бюджет показва излишък от 1 милиард лева.

През първите два месеца на настоящата година Финансовото министерство съобщава за положителна тенденция в държавния бюджет, като консолидираният бюджет (KФП) показва излишък от 1 милиард лева. Този резултат е значителен напредък спрямо същия период през предходната година, когато консолидираният бюджет беше в дефицит от 190 милиона лева.Изглежда, ч...
27 Feb 2024

Промяна в електронните услуги: НАП прекратява обработката на местни данъци и такси в своя портал

От 1 март 2024 г., процедурата за деклариране и заплащане на местни данъци и такси ще се премести на електронния портал на Министерството на електронното управление, като тези услуги няма да бъдат вече достъпни през електронната платформа на Националната агенция за приходите (НАП). За удобство на гражданите, които желаят да изпълнят своите задължен...
16 Feb 2024

Националният осигурителен институт отчита ръст на приходите за януари 2024 г.

Според последните данни, представени от Националния осигурителен институт (НОИ), за януари 2024 г., бюджетът на институцията е обогатен с допълнителни 116,8 млн. лв. приходи в сравнение със същия период през 2023 г. Този ръст свидетелства за стабилността на социално-икономическата обстановка в страната.Сумата от приходите достига 952,5 млн. лв., ко...
07 Feb 2024

Данъчни облекчения за 2024

Законодателството предоставя възможност на лицата, които са получили облагаеми доходи през предходната година, да намалят данъчната си основа чрез предвидените в закона данъчни облекчения. За да се възползват от тази възможност, лицата трябва да нямат публични задължения, които са подлежащи на принудително изпълнение.Гражданите, които подават Годиш...
06 Feb 2024

Стратегии за управление на риска в кризисни условия

От глобалната финансова криза през 2008 г., която промени финансовите парадигми, до неочакваните събития като пандемията от COVID-19 преди 4 години, кризисните ситуации изискват от фирмите не само да реагират бързо, но и да се адаптират към променящите се условия за опазване на бизнеса и устойчивостта му. В тези случаи счетоводството играе ключова ...
06 Feb 2024

Спектърът от възможности при работа с Ажур

Ажур е комплексна система за управление на бизнеса, която предлага широк набор от модули, предназначени за различни функционалности на предприятието. Тези модули работят в единна база данни, което позволява ефективно и интегрирано управление на всички аспекти на бизнеса.Финанси и счетоводствоТози модул в Ажур предоставя интегрирано решение за управ...
05 Feb 2024

Етичните задължения в счетоводството - прозрачност, отговорност и справедливост

Прозрачността в счетоводството е от решаващо значение за изграждането на доверие не само сред акционерите, кредиторите и клиентите, но и в очите на обществото като цяло. Едно от основните етични предизвикателства в тази област се свързва с необходимостта от правилна и достоверна интерпретация на предоставената финансова информация. Счетоводителите ...
05 Feb 2024

Видовете одит и тяхното приложение

Финансовият одит е ключов инструмент за оценка на финансовата информация на една организация с цел уверяване в нейната точност и надеждност. Този процес помага на различни заинтересовани страни - акционери, кредитори и управителите на компании, да имат ясна представа за състоянието на фирмата. В рамките на финансовия одит, съществуват различни видо...
02 Feb 2024

Икономист определя минималната заплата като двойно по-ниска от необходимото

Въпреки увеличението на минималната заплата до 933 лева, тя продължава да бъде в два пъти по-малка от необходимите средства за поддържане на достоен живот. Това е основният извод на икономическия анализатор Петър Мишев от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), който цитира последното проучване на организацията за стандартите на...
02 Feb 2024

Държавната хазна с положителен завършек за месец януари

Според предварителните данни и оценки за януари 2024 г. очакваното положително бюджетно салдо по консолидираната фискална програма (КФП) е приблизително 0,4 млрд. лв., което представлява прираст от 0,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). Този резултат е близък до този от същия период през януари 2023 г.Според информация от Министерството ...
31 Jan 2024

НАП Представи Мобилно Приложение за Проверка на Касови Бележки

Националната агенция по приходите (НАП) въвежда ново мобилно приложение, което дава възможност на потребителите да проверяват автентичността на касовите бележки директно от своите смартфони. Това приложение, представено от НАП, е иновативна стъпка към по-голяма прозрачност и борба срещу фалшификацията на данъчни документи в страната.Според представ...
31 Jan 2024

Данъчни облекчения и техните приложения: Важна информация за данъкоплатците

В началото на годината, в Териториалната Дирекция на Националната Агенция за Приходите (НАП) във Варна, първата подадена данъчна декларация за текущата година засяга данъчни облекчения за деца, сподели Светла Върбева, заместник-директор на териториалната дирекция.Облекчения за родители на деца и лица с уврежданияНай-разпространеното данъчно облекче...
30 Jan 2024

Стратегии за успешен финансов анализ

В днешния свят, където бизнесът се развива с впечатляваща скорост, несъмнено цифровите инструменти за финансов анализ са се превърнали в неизменна част от стратегическите процеси на организациите. С появата на нови технологии и развитието на софтуерните платформи, ръководителите могат да използват разнообразни аналитични инструменти, за да обработв...
30 Jan 2024

Близо 1.8 млрд. лв. ще спестят българите през 2024 година заради данъчни облекчения

Според различни прогнози за данъчните разходи през 2024 г. гражданите и фирмите в България ще се възползват от обща икономия от около 1,8 млрд. лв. чрез разнообразни данъчни облекчения. Този обем на спестяванията е резултат от различни видове облекчения както за физически лица, така и за корпорации.Физическите лица ще си спестят над 696 млн. лв. бл...
29 Jan 2024

Личностните характеристики в счетоводството

В съвременното делово общество счетоводителите играят ключова роля в успешното функциониране на предприятия и организации. Тези специалисти са от съществено значение за поддържането на здравословното финансово състояние на предприятията, като предоставят необходимата прозрачност и отчетност. Но какво подтиква хората да избират професията на счетово...
29 Jan 2024

Как се отразява дигитализацията на традиционното счетоводство

С разрастването на технологичния напредък дигитализацията се превръща в ключов играч във всяка област на бизнеса. В този контекст, счетоводството не е изключение. Технологичните иновации променят начина, по който предприятията следят и управляват своите финансови операции. Как обаче се отразява дигитализацията на традиционното счетоводство и какви ...
26 Jan 2024

4 фактора, които влияят на работната заплата

В свят, изпълнен с бързи технологични промени и постоянно развиващи се икономики, въпросите, свързани с работната заплата, са от особено значение. За да разгадаем пъзела на това как се формира заплатата на работниците, трябва да разгледаме няколко ключови фактора, които оказват влияние върху този важен аспект на професионалния живот.1. Образование ...
26 Jan 2024

10 тенденции в оперативното счетоводство

В светлината на бързите технологични промени и динамичните икономически условия оперативното счетоводство и финансовият контрол се развиват, за да отговорят на новите предизвикателства и възможности. Съвременните тенденции в тези области не само оптимизират процесите, но и допринасят за по-добро управление на риска и вземане на стратегически решени...
25 Jan 2024

Електронното осигурително досие променя начина на управление на пенсионната информация

На 25 януари 2024 г., Националният осигурителен институт (НОИ) организира заключителна информационна среща, посветена на проекта BG05SFOP001-1.008-0001 „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги“. Този проект, финансиран от Оперативна ...
25 Jan 2024

Как фирмите могат да управляват приходите и разходите, за да печелят

В бързо развиващия се свят на бизнеса, където конкуренцията е ожесточена, а пазарите се променят с изключителна скорост, финансовият анализ е от съществено значение за фирмите, които търсят не само да оцелеят, но и да постигнат устойчив и успешен растеж. В този контекст, разбирането на значението на финансовия анализ е ключова стъпка към по-доброто...
22 Jan 2024

Решително увеличение на данъците за употребявани автомобили в предстоящ законопроект

Проектът за изцяло нов Закон за насърчаване на електрическата мобилност, представен от Министерство на иновациите и растежа в България, предвижда значително увеличение на данъка за старите автомобили, особено за най-старите дизелови модели. Съгласно плановете, данъкът може да нарасне с до 78%, с цел стимулиране на отказа от употреба на такива автом...
22 Jan 2024

Ръст на местните данъци и такси в България през 2024 г.: Бреме за гражданите

Напоследък в България се наблюдава забележително увеличение на местните данъци и такси в различни общини, като някои градове изпреварват други в този непопулярен тренд. Проверката на "Сега" разкрива, че увеличенията варират между 16% и 500%, като местните власти се сблъскват с предизвикателства в опита си да справят с финансовите трудности. Нека ра...
19 Jan 2024

Данъчното облагане не се прилага върху придобиването на стаж

Данъкоплатците, които през годината закупуват стаж за пенсиониране, могат да намалят своята данъчна основа, преди да бъдат облагани с данъци, чрез извършените вноски. Този факт бе подчертан от Националната агенция по приходите в контекста на стартиралата кампания за подаване на данъчни декларации за приходите, генерирани през 2023 г.Възможността за...
19 Jan 2024

Корпорациите подават данъчна декларация за финансовата година, завършваща на 31 декември 2023 г.

Формулярът за дължими данъци за последното тримесечие на 2023 г. се използва и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас, както и за тези, които се отнасят до местни и чуждестранни физически лица (например дивиденти и ликвидационни дялове). Декларацията се подава и за данъците при източника по Закона за к...
18 Jan 2024

Подаване на годишна данъчна декларация в България: Възможности и инструкции

Преди седмица Националната агенция за приходи (НАП) стартира годишната си кампания за деклариране на доходите за 2023 година. Срокът за подаване на данъчната декларация, която обхваща доходите облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, и използването на данъчни облекчения е до 30 април 2024 г. Ако желаете да се възползвате от отстъпката...
16 Jan 2024

Забавяне на годишната инфлация в България и доходност на фондовата борса през 2023 г.

В рамките на икономическата сцена на България през 2023 г., забавянето на годишната инфлация и доходността на Българската фондова борса играят ключова роля в формирането на финансовия пейзаж. Докато страната се справя с различни предизвикателства, включително публични разходи, потребителски разходи и външноикономически фактори, анализът на инфлацио...
16 Jan 2024

Очакван ръст на заплатите в България: Двоен темп на увеличение в сравнение с инфлацията през 2024г.

Прогнозите на глобалния лидер в застраховането на търговски кредити Allianz Trade за икономическото развитие в България през 2024 г. предвиждат, че заплатите ще нараснат с над два пъти по-бързо от инфлацията. Очаква се ръст от 9%, докато инфлацията се предвижда да бъде на ниво 4%. Въпреки че този ръст е по-нисък от прогнозирания за 2023 г., заплати...
12 Jan 2024

Счетоводство в епохата на дигиталните промени: Тенденции и предизвикателства през 2024г.

В съвременния бизнес свят, оформен от стремглави технологични промени, счетоводството заема централно място в управлението на финансите на предприятия. През 2024г., дигиталните технологии доминират във всяко аспектно измерение на счетоводния процес, предизвиквайки трансформации и създавайки нови възможности. В тази статия, ще проучим ключовите тенд...
12 Jan 2024

МВФ предвижда, че световната икономика ще изпита "благоприятно забавяне" през 2024 г.

МВФ прогнозира, че през текущата година световната икономика ще изпита "меко кацане", след като растежът през 2023г. се явил по-устойчив, отколкото се очакваше първоначално. Директорът по комуникации на фонда, Джули Козак, сподели този анализ по време на пресконференция, отбелязвайки, че фондът ще представи актуализация на своите прогнози в края на...
09 Jan 2024

Търговците, които използват системи за управление на продажбите (СУПТО), ще имат възможност за удължен период от 7 месеца за регистриране на касови апарати

На срещата между премиера Борисов, финансовия министър Владислав Горанов и представителни бизнес организации, инициирана от Браншовите организации на Българска стопанска камара, беше потвърдено удължаване на срока за изпълнение на разпоредбите на Наредба Н-18 от 19 февруари 2019 г. Според новата регулация, търговците, използващи системи за управлен...
09 Jan 2024

Оперативно счетоводство в малките и средните предприятия: Практически съвети и насоки

Малките и средните предприятия (МПС) са двигател на икономическото развитие и иновациите в много области по света. За тези компании е от съществено значение да управляват финансовите си процеси ефективно и ефикасно. В този контекст, оперативното счетоводство играе ключова роля, предоставяйки структуриран и добре управляем начин за проследяване и ко...
08 Jan 2024

Електронни ваучери за храна изместват хартиените

Работодателите ще разпределят ваучери за храна на стойност 1,6 милиарда лева през новата 2024 година. От 1 януари могат да се предоставят електронни ваучери за храна, които  ще заменят напълно хартиените ваучери от юли 2024 г.Таня Обущарова от Асоциацията на операторите на ваучерите за храна поясни, че електронният ваучер може да бъде във форм...
05 Jan 2024

Вече може да се проверяват касовите бележки с мобилно приложение на НАП

С всеки изминал ден, все повече хора ползват приложението на Националната агенция за приходи (НАП) – NRA Mobile, за да се уверят в истинността на касовите бележки, които получават от търговците. Този иновативен подход към проверка на фискални документи през мобилно приложение се превръща в мощен инструмент за защита на правата на потребителите и в ...