27 Feb 2024

Промяна в електронните услуги: НАП прекратява обработката на местни данъци и такси в своя портал

От 1 март 2024 г., процедурата за деклариране и заплащане на местни данъци и такси ще се премести на електронния портал на Министерството на електронното управление, като тези услуги няма да бъдат вече достъпни през електронната платформа на Националната агенция за приходите (НАП). За удобство на гражданите, които желаят да изпълнят своите задължен...
16 Feb 2024

Националният осигурителен институт отчита ръст на приходите за януари 2024 г.

Според последните данни, представени от Националния осигурителен институт (НОИ), за януари 2024 г., бюджетът на институцията е обогатен с допълнителни 116,8 млн. лв. приходи в сравнение със същия период през 2023 г. Този ръст свидетелства за стабилността на социално-икономическата обстановка в страната.Сумата от приходите достига 952,5 млн. лв., ко...
07 Feb 2024

Данъчни облекчения за 2024

Законодателството предоставя възможност на лицата, които са получили облагаеми доходи през предходната година, да намалят данъчната си основа чрез предвидените в закона данъчни облекчения. За да се възползват от тази възможност, лицата трябва да нямат публични задължения, които са подлежащи на принудително изпълнение.Гражданите, които подават Годиш...
06 Feb 2024

Стратегии за управление на риска в кризисни условия

От глобалната финансова криза през 2008 г., която промени финансовите парадигми, до неочакваните събития като пандемията от COVID-19 преди 4 години, кризисните ситуации изискват от фирмите не само да реагират бързо, но и да се адаптират към променящите се условия за опазване на бизнеса и устойчивостта му. В тези случаи счетоводството играе ключова ...
06 Feb 2024

Спектърът от възможности при работа с Ажур

Ажур е комплексна система за управление на бизнеса, която предлага широк набор от модули, предназначени за различни функционалности на предприятието. Тези модули работят в единна база данни, което позволява ефективно и интегрирано управление на всички аспекти на бизнеса.Финанси и счетоводствоТози модул в Ажур предоставя интегрирано решение за управ...
05 Feb 2024

Етичните задължения в счетоводството - прозрачност, отговорност и справедливост

Прозрачността в счетоводството е от решаващо значение за изграждането на доверие не само сред акционерите, кредиторите и клиентите, но и в очите на обществото като цяло. Едно от основните етични предизвикателства в тази област се свързва с необходимостта от правилна и достоверна интерпретация на предоставената финансова информация. Счетоводителите ...
05 Feb 2024

Видовете одит и тяхното приложение

Финансовият одит е ключов инструмент за оценка на финансовата информация на една организация с цел уверяване в нейната точност и надеждност. Този процес помага на различни заинтересовани страни - акционери, кредитори и управителите на компании, да имат ясна представа за състоянието на фирмата. В рамките на финансовия одит, съществуват различни видо...
02 Feb 2024

Икономист определя минималната заплата като двойно по-ниска от необходимото

Въпреки увеличението на минималната заплата до 933 лева, тя продължава да бъде в два пъти по-малка от необходимите средства за поддържане на достоен живот. Това е основният извод на икономическия анализатор Петър Мишев от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), който цитира последното проучване на организацията за стандартите на...
02 Feb 2024

Държавната хазна с положителен завършек за месец януари

Според предварителните данни и оценки за януари 2024 г. очакваното положително бюджетно салдо по консолидираната фискална програма (КФП) е приблизително 0,4 млрд. лв., което представлява прираст от 0,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). Този резултат е близък до този от същия период през януари 2023 г.Според информация от Министерството ...
31 Jan 2024

НАП Представи Мобилно Приложение за Проверка на Касови Бележки

Националната агенция по приходите (НАП) въвежда ново мобилно приложение, което дава възможност на потребителите да проверяват автентичността на касовите бележки директно от своите смартфони. Това приложение, представено от НАП, е иновативна стъпка към по-голяма прозрачност и борба срещу фалшификацията на данъчни документи в страната.Според представ...
31 Jan 2024

Данъчни облекчения и техните приложения: Важна информация за данъкоплатците

В началото на годината, в Териториалната Дирекция на Националната Агенция за Приходите (НАП) във Варна, първата подадена данъчна декларация за текущата година засяга данъчни облекчения за деца, сподели Светла Върбева, заместник-директор на териториалната дирекция.Облекчения за родители на деца и лица с уврежданияНай-разпространеното данъчно облекче...
30 Jan 2024

Стратегии за успешен финансов анализ

В днешния свят, където бизнесът се развива с впечатляваща скорост, несъмнено цифровите инструменти за финансов анализ са се превърнали в неизменна част от стратегическите процеси на организациите. С появата на нови технологии и развитието на софтуерните платформи, ръководителите могат да използват разнообразни аналитични инструменти, за да обработв...
30 Jan 2024

Близо 1.8 млрд. лв. ще спестят българите през 2024 година заради данъчни облекчения

Според различни прогнози за данъчните разходи през 2024 г. гражданите и фирмите в България ще се възползват от обща икономия от около 1,8 млрд. лв. чрез разнообразни данъчни облекчения. Този обем на спестяванията е резултат от различни видове облекчения както за физически лица, така и за корпорации.Физическите лица ще си спестят над 696 млн. лв. бл...
29 Jan 2024

Личностните характеристики в счетоводството

В съвременното делово общество счетоводителите играят ключова роля в успешното функциониране на предприятия и организации. Тези специалисти са от съществено значение за поддържането на здравословното финансово състояние на предприятията, като предоставят необходимата прозрачност и отчетност. Но какво подтиква хората да избират професията на счетово...
29 Jan 2024

Как се отразява дигитализацията на традиционното счетоводство

С разрастването на технологичния напредък дигитализацията се превръща в ключов играч във всяка област на бизнеса. В този контекст, счетоводството не е изключение. Технологичните иновации променят начина, по който предприятията следят и управляват своите финансови операции. Как обаче се отразява дигитализацията на традиционното счетоводство и какви ...
26 Jan 2024

4 фактора, които влияят на работната заплата

В свят, изпълнен с бързи технологични промени и постоянно развиващи се икономики, въпросите, свързани с работната заплата, са от особено значение. За да разгадаем пъзела на това как се формира заплатата на работниците, трябва да разгледаме няколко ключови фактора, които оказват влияние върху този важен аспект на професионалния живот.1. Образование ...
26 Jan 2024

10 тенденции в оперативното счетоводство

В светлината на бързите технологични промени и динамичните икономически условия оперативното счетоводство и финансовият контрол се развиват, за да отговорят на новите предизвикателства и възможности. Съвременните тенденции в тези области не само оптимизират процесите, но и допринасят за по-добро управление на риска и вземане на стратегически решени...
25 Jan 2024

Електронното осигурително досие променя начина на управление на пенсионната информация

На 25 януари 2024 г., Националният осигурителен институт (НОИ) организира заключителна информационна среща, посветена на проекта BG05SFOP001-1.008-0001 „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги“. Този проект, финансиран от Оперативна ...
25 Jan 2024

Как фирмите могат да управляват приходите и разходите, за да печелят

В бързо развиващия се свят на бизнеса, където конкуренцията е ожесточена, а пазарите се променят с изключителна скорост, финансовият анализ е от съществено значение за фирмите, които търсят не само да оцелеят, но и да постигнат устойчив и успешен растеж. В този контекст, разбирането на значението на финансовия анализ е ключова стъпка към по-доброто...
22 Jan 2024

Решително увеличение на данъците за употребявани автомобили в предстоящ законопроект

Проектът за изцяло нов Закон за насърчаване на електрическата мобилност, представен от Министерство на иновациите и растежа в България, предвижда значително увеличение на данъка за старите автомобили, особено за най-старите дизелови модели. Съгласно плановете, данъкът може да нарасне с до 78%, с цел стимулиране на отказа от употреба на такива автом...
22 Jan 2024

Ръст на местните данъци и такси в България през 2024 г.: Бреме за гражданите

Напоследък в България се наблюдава забележително увеличение на местните данъци и такси в различни общини, като някои градове изпреварват други в този непопулярен тренд. Проверката на "Сега" разкрива, че увеличенията варират между 16% и 500%, като местните власти се сблъскват с предизвикателства в опита си да справят с финансовите трудности. Нека ра...
19 Jan 2024

Данъчното облагане не се прилага върху придобиването на стаж

Данъкоплатците, които през годината закупуват стаж за пенсиониране, могат да намалят своята данъчна основа, преди да бъдат облагани с данъци, чрез извършените вноски. Този факт бе подчертан от Националната агенция по приходите в контекста на стартиралата кампания за подаване на данъчни декларации за приходите, генерирани през 2023 г.Възможността за...
19 Jan 2024

Корпорациите подават данъчна декларация за финансовата година, завършваща на 31 декември 2023 г.

Формулярът за дължими данъци за последното тримесечие на 2023 г. се използва и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас, както и за тези, които се отнасят до местни и чуждестранни физически лица (например дивиденти и ликвидационни дялове). Декларацията се подава и за данъците при източника по Закона за к...
18 Jan 2024

Подаване на годишна данъчна декларация в България: Възможности и инструкции

Преди седмица Националната агенция за приходи (НАП) стартира годишната си кампания за деклариране на доходите за 2023 година. Срокът за подаване на данъчната декларация, която обхваща доходите облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, и използването на данъчни облекчения е до 30 април 2024 г. Ако желаете да се възползвате от отстъпката...
16 Jan 2024

Забавяне на годишната инфлация в България и доходност на фондовата борса през 2023 г.

В рамките на икономическата сцена на България през 2023 г., забавянето на годишната инфлация и доходността на Българската фондова борса играят ключова роля в формирането на финансовия пейзаж. Докато страната се справя с различни предизвикателства, включително публични разходи, потребителски разходи и външноикономически фактори, анализът на инфлацио...
16 Jan 2024

Очакван ръст на заплатите в България: Двоен темп на увеличение в сравнение с инфлацията през 2024г.

Прогнозите на глобалния лидер в застраховането на търговски кредити Allianz Trade за икономическото развитие в България през 2024 г. предвиждат, че заплатите ще нараснат с над два пъти по-бързо от инфлацията. Очаква се ръст от 9%, докато инфлацията се предвижда да бъде на ниво 4%. Въпреки че този ръст е по-нисък от прогнозирания за 2023 г., заплати...
12 Jan 2024

Счетоводство в епохата на дигиталните промени: Тенденции и предизвикателства през 2024г.

В съвременния бизнес свят, оформен от стремглави технологични промени, счетоводството заема централно място в управлението на финансите на предприятия. През 2024г., дигиталните технологии доминират във всяко аспектно измерение на счетоводния процес, предизвиквайки трансформации и създавайки нови възможности. В тази статия, ще проучим ключовите тенд...
12 Jan 2024

МВФ предвижда, че световната икономика ще изпита "благоприятно забавяне" през 2024 г.

МВФ прогнозира, че през текущата година световната икономика ще изпита "меко кацане", след като растежът през 2023г. се явил по-устойчив, отколкото се очакваше първоначално. Директорът по комуникации на фонда, Джули Козак, сподели този анализ по време на пресконференция, отбелязвайки, че фондът ще представи актуализация на своите прогнози в края на...
09 Jan 2024

Търговците, които използват системи за управление на продажбите (СУПТО), ще имат възможност за удължен период от 7 месеца за регистриране на касови апарати

На срещата между премиера Борисов, финансовия министър Владислав Горанов и представителни бизнес организации, инициирана от Браншовите организации на Българска стопанска камара, беше потвърдено удължаване на срока за изпълнение на разпоредбите на Наредба Н-18 от 19 февруари 2019 г. Според новата регулация, търговците, използващи системи за управлен...
09 Jan 2024

Оперативно счетоводство в малките и средните предприятия: Практически съвети и насоки

Малките и средните предприятия (МПС) са двигател на икономическото развитие и иновациите в много области по света. За тези компании е от съществено значение да управляват финансовите си процеси ефективно и ефикасно. В този контекст, оперативното счетоводство играе ключова роля, предоставяйки структуриран и добре управляем начин за проследяване и ко...
08 Jan 2024

Електронни ваучери за храна изместват хартиените

Работодателите ще разпределят ваучери за храна на стойност 1,6 милиарда лева през новата 2024 година. От 1 януари могат да се предоставят електронни ваучери за храна, които  ще заменят напълно хартиените ваучери от юли 2024 г.Таня Обущарова от Асоциацията на операторите на ваучерите за храна поясни, че електронният ваучер може да бъде във форм...
05 Jan 2024

Вече може да се проверяват касовите бележки с мобилно приложение на НАП

С всеки изминал ден, все повече хора ползват приложението на Националната агенция за приходи (НАП) – NRA Mobile, за да се уверят в истинността на касовите бележки, които получават от търговците. Този иновативен подход към проверка на фискални документи през мобилно приложение се превръща в мощен инструмент за защита на правата на потребителите и в ...
05 Jan 2024

Промени в пенсионното законодателство за 2024г: Какво трябва да знаем за пенсионирането?

Oт влизането в сила на бюджетния закон за общественото осигуряване през 2024 година настъпват някои изменения в пенсионното законодателство.Например, от 1 януари 2024 г. се увеличава възрастта за пенсиониране при мъжете и жените, както и необходимият стаж за придобиване на право на пенсия при условията на най-масовата, III-та категория труд (според...
04 Jan 2024

НОИ публикува календара на всички плащания за януари

През януари 2024 г., започвайки от 8-ми и завършвайки на 22-ри януари, бъде обявено, че изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще стартира и ще бъде завършено чрез този метод. За тези, които получават парите си по банков път, преводите на сумите за януарските пенсии ще бъдат извършени на 8-ми януари 2023 г.Промени в пенсионното законодател...
03 Jan 2024

До 5 януари в НАП ще се извършват дейности по годишното приключване

С настъпването на новата година, Националната агенция по приходите (НАП) в България започва процесите по годишното приключване за 2023 г. и подготовка на информационните системи за следващата година. Дейностите ще се извършват до 5 януари 2024 г., а този период включва редица изменения в достъпа до услугите на агенцията.Какво можем да очакваме до 5...
20 Dec 2023

Счетоводството с Ажур като шахматна игра

Финансовото управление на днешния бизнес свят е подобно на изиграването на шахматна игра. В този стратегически подход, където всеки ход има последици, счетоводството заема централно място. Със своята способност да предоставя точни и надеждни данни, счетоводството е ключов елемент в управлението на финансите на една компания. В света на счетоводство...
18 Dec 2023

Ръст на заплатите за справяне с инфлацията

Фирмите в страната се сблъскват със значителен спад в производството и продажбите, показва годишното проучване на Българската стопанска камара за оценка на бизнес средата през 2023 г. Най-малко засегнати са доходите, които се увеличават в 70% от компаниите през годината. Анализът включва за първи път и финансовата, и икономическата политика на прав...
18 Dec 2023

За кого е подходяща професията счетоводител

Разглеждайки счетоводството като ключова сфера в съвременното бизнес управление, става ясно, че успехът в тази област изисква от практикуващите професионалисти да разполагат с разнообразие от умения и качества, за да се справят успешно с предизвикателствата на съвременното делово обкръжение.Добрите математически умения са от съществено значение в с...
15 Dec 2023

10 търсени умения в счетоводството според Forbes

Данните, въз основа на които се предоставя тази информация, използват онлайн обяви, разпространени през 2022 г. от български работодатели в областта на управлението на финансите. Те включват позиции като счетоводители, финансови анализатори, специалисти по управление на риска и други свързани със сферата на финансите.1.  Адаптиране към промени...
13 Dec 2023

Какви са рисковете и очакванията за Бюджет 2024

Във връзка с формулировката на НС относно "задържане на плащането" при липса на касова бележка, икономисти и финансисти изразиха загриженост по този въпрос в студиото на "Здравей, България". Михаил Кръстев подчерта, че това изискване може да доведе до конфликти между клиенти и търговци или дори до вмешателство на полицията в случаи на неплащане.Фин...
13 Dec 2023

Отличия по счетоводство за ученици от видинска професионална гимназия

Три ученички от Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" във Видин постигнаха изключителен успех, като бяха приети за студенти в Икономически университет Варна в специалност "Счетоводство и контрол". Този вълнуващ успех дойде след блестящото им представяне в националната олимпиада по счетоводство, проведена в морската столица.Микаела Такева...
13 Dec 2023

Средната работна заплата в България през 2023 година

През последните три месеца на 2023 г., средната работна заплата в страната достига 2000 лв., както посочват статистиките от информационния бюлетин на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за доходите и жизненото равнище. Според тези данни годишната база на заплатите се увеличава с 14,7%. Тази информация е достъпна на уеб сайта на МТС...
11 Dec 2023

Коледни бонуси за служителите в частни фирми

Частни компании в България планират да разделят коледни бонуси, като средно около 300 лева ще получат служителите. Около една трета от работниците се очаква да получат по-големи поощрения, достигащи до 1000 лева. Прогнозите за тази година показват, че 12% от мениджърите смятат да предоставят бонуси, което е удвоено спрямо предходната година.Проучва...
11 Dec 2023

Бюджет 2024 разглежда заплати, пенсии, пари за здраве и майчинство

Бюджетът за 2024 г. влезе в парламента, предизвиквайки извънредно заседание, на което законодателите разглеждаха ключовите параметри на финансовия закон на страната. Преди това, в рамките на специално заседание на бюджетната комисия, депутатите одобриха финансирането за здраве и държавната образователна организация.В съответствие с бюджета за 2024 ...
08 Dec 2023

Вградените финанси – новата технологична вълна, която променя разплащанията

През последните години финансовият свят претърпява сериозни промени, благодарение на напредъка във финтех сегмента и появата на множество иновативни решения в тази област. Потребителските навици се променят с бързи темпове, а уеб банкирането постепенно измества посещенията в банковите офиси, заменяйки ги с мобилни финансови приложения. Но какво сле...
08 Dec 2023

Нови цени на застраховка „Гражданската отговорност“ - "Бонус-малус" система в застраховането

На 23 декември тази година в България влиза в сила нова система за застраховане на автомобилите, наречена "бонус-малус". Този подход предвижда, че собствениците на автомобили ще трябва да плащат задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на цени, които зависят от тяхната история на нарушения и причинените щети.Според новата регулация, вода...
08 Dec 2023

НОИ с важни новини: Парична помощ за профилактика и рехабилитация

Националният осигурителен институт (НОИ) в България обяви важна новина за гражданите: до 20 декември тази година териториалните поделения на институцията ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация. Това предложение идва в рамките на годишната програма за подпомагане на гражданите в областта на здравеопазването.Правоимащите лица могат ...
08 Dec 2023

НАП ще изисква още данни от работодателите за изплатените доходи

Всички необлагаеми финансови придобивки ще трябва да се описват в справките, които фирмите подават в НАП всяка година.На 7 декември 2023 г., Националната агенция за приходите (НАП) в България уведоми работодателите за новите изисквания за предоставяне на информация относно изплатените доходи на техните служители. Промените в Закона за данъците върх...
08 Dec 2023

Каква ще бъде минималната работна заплата в периода 2024-2026 година?

Минималната заплата в следващите три години ще расте с по-големи проценти от досегашните. Това става ясно от Законопроекта за държавния бюджет за 2024 г.На 8 декември 2023 г., съгласно законопроекта за държавния бюджет за 2024 г., стана ясно, че минималната работна заплата в България ще претърпи значително увеличение в следващите три години. Промен...
07 Dec 2023

Хартиената трудова книжка става изцяло електронна

Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя.На 1 юни 2025 г., хартиената трудова книжка, дълго време символ на работната история на българските граждани, ще бъде заменена от изцяло дигитална версия. Това решение, вече окончателно прието от депутатите...