10 Mar 2020

Трудова работна заплата

Трудовото възнаграждение за определен служител/работник се изразява в индивидуалната работна заплата  –  това е трудово възнаграждение дължимо на работника за определен период от време по конкретно трудово правоотношение – чл. 66, ал. 1 , т. 7 и чл. 107 КТ. Положеният труд от служителя е възмезден и работодателя плаща на служителя за пред...
05 Mar 2020

Декларация 1 и 6

Осигурителният доход е месечен доход и основата върху която се изчисляват и правят осигурителните вноски. Доходът, върху който се дължат осигурителните вноски, включва всички възнаграждения включително начислените и неизплатените или неначислените. Осигурителните вноски на работниците и служителите се внасят върху осигурителен доход, който не може ...
02 Mar 2020

Трудов договор и видове трудови договори

Съгласно  чл.128б от КТ /Кодекса на труда/ работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник и служител, като то трябва да се създаде при постъпване на работа и да съдържа необходимите документи във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. Трудовият договор е вид договор, едн...
28 Feb 2020

Ведомости и фишове за заплати

За положения труд, служителите на всяко предприятие получават трудово възнаграждение. Ведомостта за заплатите е вид разчето-платежна ведомост, която се изготвя всеки месец, от отдел ТРЗ на дадената стопанска единица. Ведомостта е един от най-важните документи, в нея е отразена цялата информация, свързана с формирането на заплатите. Разчет...
25 Feb 2020

Подготовка за годишно счетоводно приключване

Една от най-характерните особености на счетоводството е непрекъснатото обхващане и отразяване на стопанските факти, явления и процеси. Това е така поради непрекъснатото осъществяване на стопанската дейност. За да се установи имущественото състояние и финансовият резултат на предприятието е необходимо временно прекратяване на записванията по счетово...
20 Feb 2020

Видове счетоводни услуги

Днес много фирми на пазара предлагат счетоводни услуги-т.нар. счетоводни къщи. Но какво точно представляват те и какви услуги предлагат на своите клиенти, ще разберете по-нататък в тази статия.На практика те извършват всякакви счетоводни услуги, от които една фирма се нуждае. Счетоводните услуги са много общо понятие, което може да включва всякакви...
17 Feb 2020

5 причини да се запишете в обученията по Оперативно счетоводство и ТРЗ

В Счетоводната академия към Нет Ит можете да се запишете да изучавате професионално както цялостната програма по Оперативно счетоводство (198 уч. часа), която включва модул ТРЗ и модул Работа с АЖУР, така и отделно само курс по ТРЗ (57 уч. часа). Независимо дали сте начинаещи или искате да опресните или надградите своите знания и умения, което и об...
17 Feb 2020

Тайм Мениджмънт-Управление на времето при счетоводителите

Днес съвременния счетоводител работи в режим на високо напрежение, като постоянно обработва огромна информация, попълва различни документи, спазва срокове, изготвя финансови отчети, работи със специализиран счетоводен софтуер, а също така работи с данъци и институции. Предвид натовареността на работните задължения и ежедневното следене на пром...