19 Jan 2021

Топ 10: Тенденции в счетоводството за 2021г.

Счетоводните лидери, които успешно предвиждат тенденциите в тази индустрия, винаги са в състояние да разработят по-добри дългосрочни стратегии и така да се качат на гребена на вълната. Ето кои са всички фактори, които формират и ще формират счетоводната индустрия през 2021 г., дори и след това: 1. Cloud продължава да царува Възходът на...
03 Nov 2020

Защо да изберете професия „Счетоводител“

В днешно време е напълно нормално в даден момент от живота си хората да сменят кариерата си, избирайки друго поприще. Виждаме как огромен брой работници напускат своята работа, в умиращи индустрии, в търсене на по-добро бъдеще, по-дългосрочно решение за сигурност. Каквато и да е причината, то никога не е късно за тази промяна!  Счетоводст...
27 May 2020

Безплатен отворен урок по Въведение в счетоводството в Счетоводната академия към Нет Ит

Счетоводното поле обхваща различни специалности. Те включват данъчно счетоводство, счетоводство на дълготрайни активи и оперативно счетоводство. Оперативното счетоводство се фокусира, върху финансовите аспекти на стопанисването на бизнеса, измерване на финансовото въздействие на оперативните дейности и споделяне на това с ръководството на комп...
30 Mar 2020

Осигурителни вноски и осигурителен доход

Социалното осигуряване е механизъм, посредством който се набират средства, формира се специален осигурителен фонд и средствата се предоставят посредством разпределение на - 5 - членовете на съвкупността от осигурени лица, които са неработоспособни поради настъпване на осигурителен риск. Социалното осигуряване обхваща обществените отношения, свързан...
10 Mar 2020

Трудова работна заплата

Трудовото възнаграждение за определен служител/работник се изразява в индивидуалната работна заплата  –  това е трудово възнаграждение дължимо на работника за определен период от време по конкретно трудово правоотношение – чл. 66, ал. 1 , т. 7 и чл. 107 КТ. Положеният труд от служителя е възмезден и работодателя плаща на служителя за пред...
05 Mar 2020

Декларация 1 и 6

Осигурителният доход е месечен доход и основата върху която се изчисляват и правят осигурителните вноски. Доходът, върху който се дължат осигурителните вноски, включва всички възнаграждения включително начислените и неизплатените или неначислените. Осигурителните вноски на работниците и служителите се внасят върху осигурителен доход, който не може ...